Jelentés Tettamantiról

Alig egyéves, és egyre izgalmasabb tárlatokkal hívja fel magára a figyelmet a Víziváros fantasztikus kiállítóhelye, az El Greco Café és Galéria. És, ne feledjük, Vendégház! Most a szomszéd városból származó közismert művész, a dorogi, volt istvános, különleges alkotó, Tettamanti Béla mutatkozott be - nem mindennapi ajánlással.

Antal Béla galériás és az alkotó FOTÓ: RB

Ez pedig egy ifjabb művésztárstól, Dániel András festőművésztől származik. Olyannyira zseniális, frappáns és találó, hogy az egészet – minden felesleges szót kerülve – most közöljük. Mert minek beszéljünk annyit feleslegesen és ráadásul hiába? Ezzel van tele úgyis a világ…

JELENTÉS A KÖZPONTNAK

Tegnap, csaknem pontosan egy csillagközi évvel az expedíció elindulása után megközelítettünk egy ismereteink szerint régóta lakatlan, kék színű bolygót, kockáztatva egy ásatag szatellit-ronccsal, vagy más, az égitestről származó űrszeméttel való nem kívánt találkozást. Inkább az előírásokhoz igazodva, semmint kíváncsiságból három kutatószondát küldtünk az égitestre, melyekből kettő – némely értékelhetetlen anyagmaradványt leszámítva – eredménytelenül tért vissza küldetéséből. Ám a harmadik, civilizációs nyomokra specializált egység figyelemreméltó leletet gyűjtött be útja során.

A tárgy, amelyet a szonda tárolópaneljében találtunk, két, meglehetősen vékony, ám kemény és sima felszínű, megegyező méretű táblából állt, melyek – a technológia alacsonyabb szintjén álló kultúrákra jellemző megoldással – keskeny, flexibilis rögzítőelemekkel voltak egymáshoz erősítve. Egy rég kihalt szóval ezeket szalagoknak nevezhetnénk. A két tábla egyikén primitív, rövid, egyenes vonalakból képzett jelek sorát fedeztük fel. Mivel a fedélzeti fordítóprogram nem tudta értelmezni a feliratot, az eltűnt nyelvekre kifejlesztett szkriptográf segítségével próbáltuk jelentését megfejteni. A kapott eredmény csak szaporította a lelettel kapcsolatos kérdéseket. A program lefuttatása után a készülék kijelzőjén civilizációnk ismerős betűivel a Tettamanti szó jelent meg. Hogy e látszólag értelmetlen hangsor magyarázatát megleljük, további elemzésnek vetettük alá a tárgyat. Óvatosan – az ilyen eljárásoknál szükséges biztonsági szabályok betartásával – a tárgy egyik hosszanti oldalán eloldoztuk egymástól a rögzítő elemeket, s ekkor, szétnyitva a két táblát, közöttük nagyszámú, vékony és hajlékony, többségében fehér színű lapra leltünk. Anyagukat a struktúra analizátor úgynevezett papírként azonosította. Ezt az anyagot a galakszis elmaradottabb zugaiban még a közelmúltban is afféle kezdetleges információhordozóként alkalmazták. A birtokunkba jutott példányokon, melyeket jelentésünkhöz mellékelünk, sajátos ábrákat fedeztünk fel, minden lapnak kizárólag az egyik oldalán. Alapos elemzés után arra a véleményre jutottunk, hogy ezek emberi kéz művei. Jelenlegi ismereteink szerint ez a bolygón valaha nagy számban előforduló, intelligens élőlények – saját elnevezésük szerint: emberek – törzsének felső részéből kinövő nyúlványok végződése volt, melybe egyszerűbb eszközöket illesztve képesek voltak nyomot hagyni valamely erre alkalmas felületen. Nem kizárt, hogy a vizsgált ábrák is hasonló módszerrel készültek. Ha ez így van. a lapokon lévő jelcsoportok – nevezhetjük őket talán egy manapság már nem használt kifejezéssel rajzoknak is – fontos információkat hordozhatnak a bolygó néhai lakóiról, Ebből a feltételezésből kiindulva analízisnek vetettük alá a lapokat.

Dániel András

A vizsgált ábrák többsége fekete vonalak hol ritkább, hol sűrűbb szövedékéből áll, melyet néhol színes foltok tarkítanak. Készítőjük e vonalak segítségével szemlátomást bizonyos, általa nyilván jól ismert formákat igyekezett élethűen ábrázolni. Fölismerhetők például olyan alakzatok, amelyeket számos, szintén innen származó lelettel összevetve, nagy bizonyossággal emberi alakokként értelmezhetünk. E figurák formai sokfélesége a valaha élt bolygólakók gazdag alaktani változatosságára utal. Úgy látszik, közülük sokan pontszerű fejjel bíró, hórihorgas lények voltak, kiknek zömök felsőteste alatt meglepően hosszú végtagok, úgynevezett lábak helyezkedtek el, míg más példányoknak a nyakukból nőtt ki a kezük, vagy óriási szemgolyót, küllős kereket, esetleg más használati tárgyat viseltek a fejük helyén, Külön kategóriát képeztek a teljesen test nélküli egyedek, melyek gombócszerű fejüknél összenőve nagy, burjánzó telepeket alkotva lebegnek a semmiben… Már ebből is kitetszik, hogy e felfedezés alapvetően felülírja az égitest lakóiról kialakult korábbi elképzeléseket.

A lapok szemléletesen bizonyítják azt is, hogy e lények közül sokan igen nagyvonalúan viszonyultak a tömegvonzás jelenségéhez, miszerint könnyedén mozogtak függőleges felületeken, hintázás közben, vagy fejjel lefelé, akár nagy magasságban is. Ezen kívül előszeretettel és megkapó biztonsággal ülték meg a kerékpárt, kutyát leginkább csontváz formájában tartottak, de kedvelték a különös, falevéltollú madarakat is. Szívesen gyűjtöttek női lábfej alakú kupákat, valamint palackokat, amelyekből, a lelet tanúsága szerint, emberi arcok néztek kifelé.

Lakóhelyül dobozokból emeltek útvesztőszerű épületeket, esetenként meg földbe ásták házaikat, de ott meg féltek, így inkább a szabad ég alatt töltötték az éjszakát. Életük – a rajzok alapján erre következtethetünk – mozgalmas volt, tele váratlan fordulatokkal, aminek nem mindig örültek igazán. Gyakran tévedtek el a saját maguk emelte falak között, s ilyenkor elveszetten bolyongtak a csillagpettyezte ég alatt. Talán épp ezért előszeretettel verődtek nagyobb csoportokba, ám, a képek tanúsága szerint ez sem töltötte el őket maradéktalan elégedettséggel. Időről időre összekülönböztek valamin, ezért újra szétszéledtek, hogy aztán – görkorcsolyával vagy anélkül – hangosbeszélőn kiálthassák a pusztába igazukat. Ha elfáradtak, csak leültek a semmire, és fejükbe koronát nyomva figyelték, merre halad el egükön a szurokfekete napkorong. A leletcsoportra alapozott feltételezésünk csupán, hogy mindeközben olykor féltek is, máskor viszont bátran néztek szembe a sors kihívásaival, ahogy az is bizonyosnak tetszik, hogy bár értékelték a magányt, ugyanakkor menekültek is tőle és gyakran kelt vágy szívükben egymás iránt. Furcsa kimondani, de néhány szempontból talán még hasonlítottak is ránk egy picit. Bár ez bizonyára csak belemagyarázás. Ahogy talán az is örök kérdés marad, hogy elfogta-e időnként őket az elkeseredés, vagy olykor azért bíztak valamiben a fejük fölé boruló feketeségbe nézve. Erre már pontos választ nem kaphatunk, de annyi biztos, e rajzok készítése idején már nem volt könnyű meglepni őket. Pedig, ahogy nézzük, lett volna min csodálkozniuk. Mi legalábbis nem egyszer ezt tettük, jóllehet láttunk már ezt-azt expedíciónk során. Itt jegyeznénk meg, hogy a lapok tanulmányozásakor különös jelenséget észleltünk magunkon, miszerint szájszervünk olykor önkéntelenül széthúzódott kétfelé, a hallójárataink irányába, aztán úgy maradt. Furcsa érzés, de koránt sem kellemetlen. Ezt leszámítva, más fizikai elváltozást nem regisztráltunk.

Mindent összefoglalva a rajzok további, legkorszerűbb technikára alapozott, tudományos igényű vizsgálatát feltétlenül elvégzendőnek tartjuk, segítségével egy eltűnt kultúrával kapcsolatos sok, még nyitott kérdésre választ kaphatunk. Egyszer akár még a rejtélyes Tettamanti szó magyarázatára is fény derül.

Dániel András


Gyakori hiba
Informatikai hiányosságokon hasal el sok újítás
hamarosan / 9 órája
A vártnál előbb jöhet a Windows 10 videohívója
Már a jövő hónapban bemutatkozhat a rendszer legújabb főverziójában.
Gyász
"Szemét örökre lezárta, a szív megszűnt dobogni..." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dancs István Lajosné született: Juhász Erzsébet aranydiplomás pedagógus 2020. október 16-án, életének 81. évében elhunyt. Búcsúztatása szűk családi körben történik. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Andorfer Józsefné Dániel Anna 82 éves korában elhunyt. Temetése 2020. október 27-én, kedden, 13 órakor lesz Tatabányán, az újtelepi temető új ravatalozójánál. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk búcsúztatásán megjelennek, sírjára koszorút, virágot helyeznek és gyászunkban őszinte szívvel osztoznak. Lánya és unokái
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Hajos Ferenc 87 éves korában elhunyt. Temetése 2020. október 24-én, szombaton, 10 órakor lesz a száki katolikus temetőben. Engesztelő gyászmise temetése után 11 órakor a száki katolikus templomban lesz. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk temetésén megjelennek, sírjára koszorút, virágot helyeznek, s mély gyászunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Lődi László 83 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 27-én, kedden, 15 órakor lesz Tatán, a Környei úti temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Racsmányné Szaszkó Katalin Kati néni 76 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 24-én, szombaton, 13 órakor lesz a várgesztesi temetőben. Kérjük, kegyeletüket csak egy-egy szál virággal róják le. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Tóth Miklósné Ida néni 90 éves korában csendesen elhunyt. Drága halottunk hamvait szűk családi körben helyeztük végső nyugalomra. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Krupánszki József 61 éves korában csendesen elhunyt. Búcsúztatása 2020. október 22-én, csütörtökön, 13 óra 30 perckor lesz Tatabányán, a Síkvölgyi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Kornéli Tibor a tatai kapucinus templom és egyházközség kántora váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 26-án, hétfőn, 14 órakor lesz Tatán, a kapucinus templomban, majd a búcsúztatást követően végső nyughelyére Tatán, az Almási úti temetőben helyezzük el. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy id. Györkös István 90 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 22-én, csütörtökön, 10 óra 30 perckor lesz Tatabányán, az újtelepi temető régi ravatalozójánál. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat utolsó útjára elkísérik és mély gyászunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Jaksics Frigyesné Klein Mária Kinga életének 79. évében a betegek szentségével megerősítve 2020. október 10-én megtért teremtőjéhez. Szeretett halottunkat 2020. október 22-én, csütörtökön, 13 órakor a szákszendi temetőben helyezzük örök nyugalomra. Nyugodjon békében. A gyászoló család
"Egy váratlan percben életed véget ért, Mint vihar a rózsát a halál tépte szét. Hosszú útra mentél, búcsút sem intettél, Elhagytad a házat és minket, akiket szerettél. Örök az arcod és nem szól a szavad, Szereteted és mosolyod a szívünkben marad. Szerettünk nagyon, amíg csak éltél, Legyen áldott a föld, ahova megpihenni mentél." Szántó Gábor (Coki) halálának 5. évfordulóján soha el nem múló fájdalommal emlékezünk: Édesanyád, édesapád és testvéreid, Csaba és Andi és a gyerekeid.
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Körmendi Jánosné Nagy Rozália 89 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 21-én, szerdán, 13 órakor lesz a tatai Almási úti temető ravatalozójánál. Kérjük, kegyeletüket egy-egy szál virággal róják le. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Buzás Péterné 82 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2020. október 20-án, kedden, 13 órakor lesz Tatabányán, az újtelepi temető új ravatalozójában. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy Nick Józsefné 64 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 20-án, kedden, 13 órakor lesz a kecskédi temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk búcsúztatásán megjelennek, ravatalára koszorút, virágot helyeznek és gyászunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Kalocsai Árpád a volt Timföldgyár nyugdíjasa 86 éves korában elhunyt. Temetése 2020. október 20-án, kedden, 16 órakor lesz Naszályon a katolikus temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk búcsúztatásán megjelennek, sírjára koszorút, virágot helyeznek és gyászunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család
"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Ők itt maradnak bennünk csöndesen még..." (Juhász Gyula) Szeretettel emlékezem Édesanyámra, Túri Antalnéra halálának 40. évfordulóján. Szerető fia, Tamás
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Eigner Ferencné (Babi) 65 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 17-én, szombaton, 12 órakor lesz a várgesztesi temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk búcsúztatásán megjelennek, sírjára koszorút, virágot helyeznek és gyászunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Nagy Simon (a Volán volt dolgozója) 77 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 19-én, hétfőn, 10 órakor lesz Tatabányán, az újbánhidai temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Fürst Ádám 78 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 19-én, hétfőn, 13 órakor lesz Tatán, a Kocsi úti új temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek és fájdalmunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Kalocsai Józsefné Horváth Valéria 87 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 15-én, csütörtökön, 14 órakor lesz Környén, a római katolikus templomban. A gyászoló család
Labdarúgó NB I / 9 órája
A címvédő Ferencváros ismét legyőzte az Újpestet
incidens / 10 órája
Erdogan szerint Macronnak ellenőriztetnie kellene elmeállapotát
pikáns részletek / 10 órája
Elárulták a nők, milyen érzés az orgazmus
játék / 11 órája
Egy vérbeli tatai ennyiből is megmondja, hol készült ez a kép
Kemma.hu
tévedésben voltak / 11 órája
Két túrázó majdnem lezuhant egy hegyről, gyökerekbe kapaszkodtak
új időszámítás kezdődik? / 12 órája
Talán ez lesz az utolsó éjszaka, amikor át kell állítani az órákat