Közélet

2009.09.02. 09:58

Áll a bál Esztergomban! Bíróságra viszik az István-ügyet

A tanév rendben elkezdődött, mondja a Szent István Gimnázium igazgatója, Kurnász László. A fegyelmi határozattal elbocsátott pedagógusok a munkaügyi bírósághoz fordulnak.

Szűr Annamária

Az utolsó tanítási napon a Szent István Gimnázium egy diákja, a 16 éves V. Balázs öngyilkos lett. Az öngyilkosságot vizsgáló eseti bizottság ok-okozati viszonyt állapított meg a tragédia és a tanárok magatartása között.

Az ideiglenes bizottság felállítás után nem sokkal fegyelmi eljárás is indult, amelyet az iskolaigazgató, Kurnász László a tanév utolsó napjaiban elkövetett kötelezettségszegések gyanújának kivizsgálására indította. Az igazgató a fenntartótól kérte a vizsgálóbiztosok és (szükség esetén) fegyelmi tanács kijelölését, mert az intézményen belül a többi tanár vagy érintett volt, vagy figyelmeztetésben részesült, vagy státuszuk nem volt megfelelő az eljárásra. Az önkormányzat a hatályos jogszabályok alapján alkalmazottai közül jelölhette ki a biztosokat és tanácstagokat, illetve a tanács elnökét.

Ez a tanács nem vizsgálta a diáköngyilkosság részleteit, okait, az általa meghozott határozatokban sem szerepel ez. A fegyelmi tanács kötelezettségszegések miatt szabta ki az elbocsátás fegyelmi büntetést. Ezek közül néhány: a pedagógus nem írta be a naplóba a hiányzókat”, „aláírta az igazgató tevékenységével kapcsolatban megfogalmazott levelet...”, megtagadta az igazgató által kiadott utasítás átvételét...”.

Titok, ami az utolsó héten történt?

Az április 22-én keltezett levél miatt harminc napon belül lehetett volna megindítani a fegyelmi eljárást a törvényi szabályozás értelmében, vagyis az, hogy az augusztusi fegyelmi eljárás merült fel először, jogszabályellenes. Egyébként a jegyzőkönyveket korrekten vezették a fegyelmi meghallgatások eljárás során, ennek ellenére folyamatosan az volt az érzésünk, hogy érveink süket fülekre találnak – vallja dr. Sándor Bernadett, tizenkét tanár jogi képviselője, aki szerint az, hogy egy tanár tehet-e szakmai bírálatot, nem kérdés. Az ügyvédnő azt is elmondta, az ő tanácsára nem vették át a tanárok azt az utasítást, amelyben megtiltják nekik, hogy nyilatkozzanak az utolsó hét eseményeiről, s hogy az egy titoktartási kötelezettség volt. Ennek ellenére csak egy tanár nyilatkozott, ő is azért, mert személyiségi jogait, érdekeiket sértette, ahogy az önkormányzat nyilatkozott róluk és felelősségükről az egyik diák öngyilkossága miatt egy nyilvános televiziós adásban

– Ha egy tanárt, vagy egész tanári kart megvádolnak még jóval a fegyelmi eljárás előtt és nem védekezhet, az súlyosan sérti az érdekeit – utalt a fenntartó képviselőjének azon nyilatkozataira az ügyvédnő, amelyekben a tanárok felelősségét taglalta.

Kurnász László, a Szent István Gimnázium igazgatója húsz perces késéssel érkezett meg az évnyitóra hétfőn, mert reggel még a televízióban nyilatkozott. Az új tanárok közül többen nem mentek el az eseményre, ezért csak felsorolta nevüket és tanított tárgyaikat. A szülők és a diákok az évnyitón többször hangot is adtak elégedetlenségüknek.

[caption id="" align="aligncenter" width="334"] Sorjáztak a szülők a tanévnyitóra
[/caption]

Füttyszó és bekiabálások színesítették az ünnepélyt. A legnagyobb hangorkán dr. Kolumbán György önkormányzati képviselő nevének említésekor volt, ő társadalomismeretet fog tanítani heti két órában a 12. osztályokban.

Kurnász László hálás dr. Kolumbán Györgynek

– Én kértem fel őt, s hálás lehetek, hogy elvállalta a tanítást. Azt is vállalta, hogy a legrövidebb időn belül megszerzi a szükséges végzettséget. Nem lesz szavazati joga, nem akar érettségiztetni, csak óraadó – mondta el Kurnász László a tanévnyitó után. Azt is megtudtuk tőle, hogy a nyáron felmondó öt pedagógus helyét meghirdette, míg a fegyelmi eljárás eredményeképp elbocsátott tanárok helyett az év közben beérkezett önéletrajzok beküldői közül választott.

[caption id="" align="aligncenter" width="334"] Kurnász László szerint rendben kezdődött az év
[/caption]

Megtiltották a nyilatkozattételt

– Balázs öngyilkossága után nem figyeltem, hogy ki hova nyilatkozott. Nekem is megtiltotta a fenntartó, én pedig ezt az utasítást továbbítottam. Nagyon feszült helyzetben kerültem ide tavaly májusban, mindenkinek a problémájával foglalkoztam, elnéző voltam akkor is, amikor eltűnt két érettségi dolgozat. Azt hittem, hogy ha békésen végzem a dolgom, mindenki megnyugszik. Az utolsó héten azonban anarchia közeli állapotok alakultak ki. Nem ez a módja a véleménynyilvánításnak, bárki elmondhatja nekem a véleményét. Nyáron egy osztálynyi gyermek ment el másik iskolába. Azt viszont le szeretném szögezni, hogy a tanév nyugodtan elkezdődött, van órarend, minden rendben zajlik. Nem néhány tanár, hanem az iskola pedagógiai programja, a tantestület, a közös munka biztosítja a színvonalas oktatást– zárta beszélgetésünket az igazgató.

A hiányzók létszáma: tizenkettő

A fegyelmi büntetésként elbocsátott tanárok:

Fodorné Farda Éva

Gyöngyös Péter

Holló Ervin

Sitkuné Fülöp Orsolya

Szabadiné Kutas Emese

Uzonyi Pálné

Zara Melinda

És akik felmondtak:

Faragóné Urbán Teodóra

Balázs Ilona

Mihály Tünde

Sitku Pál

Daróczi József

Az ORTT az objektív tájékoztatást féltette

Tehát a fenntartó, vagyis az önkormányzat megtiltotta a nyilatkozattételt az utolsó hét eseményeivel kapcsolatban. Mindeközben az ORTT (Országos Rádió és Televízió Testület szerint a TV2 Mokka című műsorának június 17-i adása megsértette az objektív tájékoztatás követelményeit).

Miavecz Jenő: figyelmeztetni fogom a polgármestert

Miavecz Jenő önkormányzati képviselő szülőként elkeseredett.
– A lányom most tizenkettedikes. Az utolsó két évet gyakorlatilag szétverték. Négy tanára, négy fontos tanára tűnt el az iskolából. Ez az iskola vezetőségének szörnyű felelőssége. Az Oktatási Minisztérium kötelezte az önkormányzatot, hogy a következő testületi ülésen tárgyaljon a Szent Istvánról. Ha ezt a csütörtöki ülésen nem teszi meg, emlékeztetni fogom a polgármestert – osztotta meg velünk véleményét a képviselő.

Kezitcsókolom

Megpróbáltuk megszólaltatni dr. Kolumbán Györgyöt is, hogy hol és mikor szerzi meg a szükséges végzettséget, de egy „kezitcsókolom” kíséretében kisétált az iskola épületből, ahol megszólítottuk. Odakint letépte az OKTÁV kerítésére erősített „Kurnász takarodj” feliratot, majd értesítette a városőrséget.

[caption id="" align="aligncenter" width="334"] Dr. Kolumbán György: megígértem, hogy négy éven belül megszerzem a szükséges képesítést
[/caption]

Mi is az a diáksztrájk?

Dr. Sándor Bernadette tizenkét pedagógus jogi képviseletét látta el a fegyelmi eljárásban és látja el a munkaügyi perben is. Az igazgató tevékenységével kapcsolatban ez év áprilisban megfogalmazott és a munkáltatóhoz közvetlenül eljuttatott 23 pontos levéllel kapcsolatban elmondta, hogy az nem nyílt levél volt, mint ahogy állítja a fenntartó, hanem szakmai véleménynyilvánítás, amely Alkotmányos jog, s mint olyan, fegyelmi felelősségrevonás alapjául nem szolgálhat. Mint mondja, az utolsó héten, pontosan június 11-én tartott diáksztrájkkal az a legnagyobb baj, hogy nincs jogilag szabályozva, se tiltva se engedve.

– Ebből fakadóan senki nem tudja, mi ilyenkor a helyes és törvényes magatartás. A rendkivüli diákparlament engedélyezett megmozdulás volt, azon az igazgató aktivan részt is vett. Mi okon kéri tehát számon a pedagógusokon azt, hogy aközben nem tartottak órát, nem regisztrálták a „hiányzókat”... – tette hozzá.

A pedagógusok ügyvédje hisz abban, hogy (saját szavaival élve) "a munkaügyi biróság eljárásjogilag és érdemileg is kiküszöböli a törvénysértő határozatokat."

A szülők felháborodtak

Morva Emília gyermeke most kezdi a hetedik osztályt. A kisgimnazista édesanyja lapunknak elmondta, nagyon elszomorította  a tanévnyitó hangulata.
– Jogosan háborodtak fel a szülők, amikor az igazgató a tavalyi iskolai eredményeket hozta szóba, az ugyanis szerintem inkább a hét elküldött tanárnak köszönhető, mint neki. Törvényes keretek között kell eljárni, hogy kiderüljön, kinek volt vagy nem volt igaza a fegyelmi eljárás alatt. Azzal mi szülők már nem is akarunk foglalkozni, hogy kit neveznek ki tanárnak és milyen ígéret alapján. Ezzel egyszerűen nem tudunk mit kezdeni – mondta el az édesanya, aki gyermekét kedden úgy fogja elengedni az iskolába, hogy érezze jól magát. Elvégre a tanév elkezdődött.

Az önkormányzatnak az alábbi kérdéseket tettük fel a fegyelmi eljárással kapcsolatban:

 • Milyen eredményre jutott a bizottság, amely ilyen komoly retorziót vont maga után?

 • Kik voltak a bizottságokban és a tagoknak milyen pedagógiai, jogi, szakmai tapasztalataik vannak?

 • Mi az oka annak, hogy amíg az iskola megyei intézmény volt, az ország legjobbjai közé tartozott, amióta városi, az utóbbi két évben ellehetetlenült?

 • A nyár folyamán a hírek szerint 5-en mondtak fel, a tanévet tehát 12 korábbi tanár nélkül kezdi meg az iskola. Hogyan kezdik így az új tanévet?

 • Milyen büntetésre számíthat az iskola igazgatója? (Hiszen amennyiben az általa igazgatott intézmény tanárai az elbocsátásukhoz vezető fegyelmi vétséget követek el, akkor nyilván a legfőbb felelősség őt terheli.)
 • Ezekre a kérdésekre az önkormányzat nevében az alábbi válaszokat juttatta el Takács István sajtófelelős:

  1. Valóban, a fegyelmi tanács (kérem, ne tévessze össze a korábban a tragikus diáköngyilkosságot vizsgáló eseti vizsgálóbizottsággal!) által lefolytatott eljárás során, a fegyelmi eljárásban részt vevő vizsgálóbiztosok vizsgálata nyomán az elkövetett kötelezettségszegések miatt határozataival hét pedagógust sújtott elbocsátás fegyelmi büntetéssel.
   
  Emellett három tanár esetében megrovás fegyelmi büntetést javasolt az iskola igazgatójának a vizsgálóbiztos, három tanár ellen megszűnt az eljárás, mivel a Szent István Gimnáziumban fennállt közalkalmazotti jogviszonyuk más intézményekbe való kikérésük eredményeképpen áthelyezéssel megszűnt (más iskolákba mentek), két tanár pedig lemondással távozott az intézményből, ellenük szintén megszüntették az eljárást. Hét tanár esetében még nem került sor a fegyelmi határozat meghozatalára.
   
  Előzmény: az eljárást az iskolaigazgató a tanév utolsó napjaiban elkövetett fegyelemsértések kötelezettségszegések gyanújának kivizsgálása érdekében indította. Mivel a tantestület összes tagja vagy érintett volt az ügyben így tehát jelezte elfogultságát, vagy figyelmeztetésben részesült enyhébb, a fegyelmi felelősségre vonás mértékét el nem érő cselekményért, vagy nem volt megfelelő státusza az eljárásra (GYES-es, óraadó, magasabb státuszú pedagógus stb.) a vonatkozó jogszabályok szerint az igazgató a fenntartóhoz fordult az ügyben eljáró vizsgálóbiztosok és (szükség esetén) fegyelmi tanács kijelölését kérve. A fenntartó önkormányzat a hatályos jogszabályok alapján alkalmazottai közül jelölhette ki a vizsgálóbiztosokat és fegyelmi tanács-tagokat, illetve a tanács elnökét.
   
  2. A fegyelmi tanács a megállapított, a fegyelmi eljárás alá vont tanárok által elkövetett kötelezettségszegések (a pedagógusok nemcsak 1-1, hanem több kötelezettségszegést követtek el) miatt szabta ki az elbocsátás fegyelmi büntetést.
   
  3. A fegyelmi tanács tagjai és a vizsgálóbiztosok mind a képviselő-testület tagjai, a fentiekből következően. A tanács tagjai között és a biztosok között is volt pedagógiai felsőfokú végzettségű, egyikük több évtizedes, a másikuk több éves tanítási tapasztalattal. Nem egy közülük több felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A biztosok és a tanács munkáját jogi és közoktatási szakértők segítették. A fegyelmi eljárás alá vont pedagógusok mindegyike, aki igényelte, jogi képviselőt vehetett igénybe, mind az eljárás vizsgálóbiztosi, mind fegyelmi tanács előtt zajló szakaszában.
   
  4. Az iskola önkormányzati intézményként való ellehetetlenülésére vonatkozó állítást önkormányzatunk visszautasítja. Az önkormányzat mindent, amit fenntartóként meg kellett tennie, megtett az intézményért, és azon túl is igen sok mindent. A gimnázium egy több mint 300 millió forintért felújított épületbe költözhetett, amikor a Kanonok sorra való költözésének terve az önkormányzat hibáján kívül, néhány saját pecsenyéjét sütögető „műemlékvédelmi szakember” beavatkozása miatt meghiúsult. Az új épületbe történt beköltözés óta is sokmillió forintos ráfordítással igyekezett az önkormányzat minél kedvezőbb feltételeket teremteni – új termek, diákönkormányzati iroda, iskolarádió, iskolaorvosi rendelő kialakítása, berendezése. Az intézményben működik máig a legtöbb szakkör az esztergomi önkormányzati fenntartású középiskolák közül.
   
  Az iskola nem lehetetlenült el.
   
  Az iskola oktatásának színvonala és jó híre a korábbi vezetők és az iskola tanárai tevékenységének, túlzó követelésének és indokolatlan sértődöttségének, a közreműködésükkel megvalósuló újabb és újabb botrányoknak köszönhetően hanyatlani kezdett. Az önkormányzat ebbe a folyamatba még a rendelkezésére álló szűkös eszközökkel sem tudott beavatkozni a régi iskolavezetés és a hangadó tanárok körül kialakult ellenállás miatt. Az, hogy például mostanában egy osztálynyi diákot az értük felelősséget érző szülők más esztergomi középiskolákba írattak át, kizárólag a Szent István Gimnázium előző vezetőinek és tanárai egy részének köszönhető.
   
  5. A nyár során két tanár lemondott, három más iskolába ment át, hetet pedig elbocsátás fegyelmi büntetéssel sújtott a fegyelmi tanács. Az esztergomi középiskolák igazgatóinál minden iskolaévben, illetve a nyári szünetben sok tanár fordul meg, álláslehetőségek iránt érdeklődve, állást keresve. Közülük kerülnek ki azok a szaktanárok, pedagógusok, akik a Szent István Gimnáziumból eltávozott vagy elbocsátott tanárok munkáját átveszik. Az önkormányzat lehetőséget lát arra, hogy a most magukat kipróbáló tanárok közül a legjobbakat kiválogassa az iskolavezetés, így is hozzájárulva ahhoz, hogy a két évtizedes Szent István Gimnázium színvonala ismét a régi lehessen.
   
  6. Kérdésük az iskolaigazgató „legfőbb felelősség”-éről nyilvánvalóan azt a koncepciójukat igyekszik alátámasztani, hogy az iskola, ahol nemrégiben egy diák öngyilkos lett, és ami két éve csak újabb és újabb botrányosnak beállított csip-csup ügyekkel tud bekerülni a sajtóba, tanárai, akik közül hetet már elbocsátás fegyelmi büntetéssel, másik hármat megrovással sújtottak, teljesen vétlenek a helyzet kialakulásában, míg az önkormányzat, annak vezetői és képviselői, valamint az iskola igazgatója mindenben felelős. Ez az abszurd állításuk azt is feltételezi, hogy a napi munkájukat a gimnáziumban végző többtucatnyi tanár közül senki sem, míg az önkormányzat, ami a Szent Istvánon kívül még másik 20 oktatási intézményt tart fenn és mellettük Esztergomot, minden jóléti, egészségügyi, gazdasági tevékenységével irányítja, mindenben felelős a Szent Istvánban történtekért. Kérem, nyugtasson meg: ugye ezt Önök nem gondolják teljesen komolyan?
   
  Természetesen a fegyelmi eljárást az iskola igazgatója éppen azért volt kénytelen megindítani, mert annak az alapos gyanúja merült fel, hogy a tanárok fegyelmi vétségeket követtek el, nem egyet ezek közül az igazgató határozott és egyértelmű utasítása ellenére, azzal szándékosan szembehelyezkedve. Éppen az igazgatói utasítások megtagadása és más fegyelmi vétségek miatt került sor az eddigi fegyelmi büntetések (megrovás, elbocsátás) kiszabására.
   
  Ezért az igazgató fegyelmi felelősségét megelőlegező kérdésük teljesen illogikus.

  – Ha egy tanárt, vagy egész tanári kart megvádolnak még jóval a fegyelmi eljárás lejárta előtt és nem védekezhet, az súlyosan sérti az érdekeit – utalt utalt a fenntartó képviselőjének azon nyilatkozataira az ügyvédnő, amelyekben a tanárok felelősségét taglalta. Esztergom Város Önkormányzatának válaszai 1. Valóban, a fegyelmi tanács (kérem, ne tévessze össze a korábban a tragikus diáköngyilkosságot vizsgáló eseti vizsgálóbizottsággal!) által lefolytatott eljárás során, a fegyelmi eljárásban részt vevő vizsgálóbiztosok vizsgálata nyomán az elkövetett kötelezettségszegések miatt határozataival hét pedagógust sújtott elbocsátás fegyelmi büntetéssel.

  Emellett három tanár esetében megrovás fegyelmi büntetést javasolt az iskola igazgatójának a vizsgálóbiztos, három tanár ellen megszűnt az eljárás, mivel a Szent István Gimnáziumban fennállt közalkalmazotti jogviszonyuk más intézményekbe való kikérésük eredményeképpen áthelyezéssel megszűnt (más iskolákba mentek), két tanár pedig lemondással távozott az intézményből, ellenük szintén megszüntették az eljárást. Hét tanár esetében még nem került sor a fegyelmi határozat meghozatalára.

  Előzmény: az eljárást az iskolaigazgató a tanév utolsó napjaiban elkövetett kötelezettségszegések gyanújának kivizsgálása érdekében indította. Mivel a tantestület összes tagja vagy érintett volt az ügyben így tehát jelezte elfogultságát, vagy figyelmeztetésben részesült enyhébb, a fegyelmi felelősségre vonás mértékét el nem érő cselekményért, vagy nem volt megfelelő státusza az eljárásra (GYES-es, óraadó, magasabb státuszú pedagógus stb.) a vonatkozó jogszabályok szerint az igazgató a fenntartóhoz fordult az ügyben eljáró vizsgálóbiztosok és (szükség esetén) fegyelmi tanács kijelölését kérve. A fenntartó önkormányzat a hatályos jogszabályok alapján alkalmazottai közül jelölhette ki a vizsgálóbiztosokat és fegyelmi tanács-tagokat, illetve a tanács elnökét.

  2. A fegyelmi tanács a megállapított, a fegyelmi eljárás alá vont tanárok által elkövetett kötelezettségszegések (a pedagógusok nemcsak 1-1, hanem több kötelezettségszegést követtek el) miatt szabta ki az elbocsátás fegyelmi büntetést.

  3. A fegyelmi tanács tagjai és a vizsgálóbiztosok mind a képviselő-testület tagjai, a fentiekből következően. A tanács tagjai között és a biztosok között is volt pedagógiai felsőfokú végzettségű, egyikük több évtizedes, a másikuk több éves tanítási tapasztalattal. Nem egy közülük több felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A biztosok és a tanács munkáját jogi és közoktatási szakértők segítették. A fegyelmi eljárás alá vont pedagógusok mindegyike, aki igényelte, jogi képviselőt vehetett igénybe, mind az eljárás vizsgálóbiztosi, mind fegyelmi tanács előtt zajló szakaszában.

  4. Az iskola önkormányzati intézményként való ellehetetlenülésére vonatkozó állítást önkormányzatunk visszautasítja. Az önkormányzat mindent, amit fenntartóként meg kellett tennie, megtett az intézményért, és azon túl is igen sok mindent. A gimnázium egy több mint 300 millió forintért felújított épületbe költözhetett, amikor a Kanonok sorra való költözésének terve az önkormányzat hibáján kívül, néhány saját pecsenyéjét sütögető „műemlékvédelmi szakember” beavatkozása miatt meghiúsult. Az új épületbe történt beköltözés óta is sokmillió forintos ráfordítással igyekezett az önkormányzat minél kedvezőbb feltételeket teremteni – új termek, diákönkormányzati iroda, iskolarádió, iskolaorvosi rendelő kialakítása, berendezése. Az intézményben működik máig a legtöbb szakkör az esztergomi önkormányzati fenntartású középiskolák közül.

  Az iskola nem lehetetlenült el.

  Az iskola oktatásának színvonala és jó híre a korábbi vezetők és az iskola tanárai tevékenységének, túlzó követelésének és indokolatlan sértődöttségének, a közreműködésükkel megvalósuló újabb és újabb botrányoknak köszönhetően hanyatlani kezdett. Az önkormányzat ebbe a folyamatba még a rendelkezésére álló szűkös eszközökkel sem tudott beavatkozni a régi iskolavezetés és a hangadó tanárok körül kialakult ellenállás miatt. Az, hogy például mostanában egy osztálynyi diákot az értük felelősséget érző szülők más esztergomi középiskolákba írattak át, kizárólag a Szent István Gimnázium előző vezetőinek és tanárai egy részének köszönhető.

  5. A nyár során két tanár le A hiányzók létszáma: tizenkettő A fegyelmi büntetésként elbocsátott tanárok:

  Fodorné Farda Éva

  Gyöngyös Péter

  Holló Ervin

  Sitkuné Fülöp Orsolya

  Szabadiné Kutas Emese

  Uzonyi Pálné

  Zara Melinda

  És akik felmondtak:

  Faragóné Urbán Teodóra

  Balázs Ilona

  Mihály Tünde

  Sitku Pál

  Daróczi József Dr. Kolumbán György: megígértem, hogy négy éven belül megszerzem a szükséges képesítést Sorjáztak a szülők a tanévnyitóra Kurnász László szerint rendben kezdődött az év -->

  Hírlevél feliratkozás
  Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

  Ezek is érdekelhetik

  Hírlevél feliratkozás
  Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!