előadások

2021.12.04. 21:15

Babitsra emlékeztek online és élőben a Pázmány esztergomi karán

Babits Mihály halálának 80. évfordulóján „Gondos elmerülés a részletekben” címmel rendeztek műhelykonferenciát a Pázmány Péter egyetem esztergomi karán.

Pöltl Zoltán

Esztergom azon kevés magyar városok, települések egyike, mely elmondhatja magáról, hogy költők, írók otthonaként is létezett és létezik. Az pedig külön büszkeséggel töltheti el az itt élőket, hogy a magyar irodalomtörténet két kimagasló alakja is e város falain belül volt jelen, élete egy-egy jelentős korszakában.

Babits az esztergomi előhegyi villa tornácán 1926-ban (Fotó: beküldött / 24 Óra)

Balassa Bálint, a reneszánsz lírikus mellett Babits Mihályra, a 20. századi honi irodalmi élet oszlopos egyéniségére figyel rendszeresen Esztergom és az ide érkezők sokasága. A költő halálának 80. évfordulójára emlékeznek a magyarok, ebből az alkalomból, ennek apropóján egy rendkívül gazdag tartalommal összeállított konferenciát tartottak a Várhegynél található egyetemi karon.

A kétnapos eseményről így szóltak a szervezők:

„Babits Mihály műveinek kritikai kiadásán évtizedek óta két kutatócsoport dolgozik: az MTA ITI BTK munkatársai készítik Babits költői műveinek kritikai kiadását, és immár egy évtizede a PPKE BTK kutatói a prózai művek, műfordítások és az esszék sajtó alá rendezésén dolgoznak. A két kutatócsoport – túl a folyamatos szakmai egyeztetésen – kétévente konferenciát szervez, felváltott helyszíneken. A most esedékes szimpóziumnak karunk adott otthont. A konferencián az egyes művek kritikai kiadásait készítő összes szerkesztő és kutató megszólal, és felveti azokat a szakmai és tudományos problémákat, melyeket munkája során tapasztal. Mivel itt konkrét gyakorlati problémákról van szó, ezek a konferenciák az érdeklődő irodalomszerető közönségnek éppolyan érdekesek, mint a kutatóknak.”

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és az Esztergomi Önkormányzat segítségével szervezte a filológiai és textológiai kérdésekkel foglalkozó konferenciát. A „Gondos elmerülés a részletekben” című rendezvényen húsz előadás szólt a költő életének, munkásságának új kutatásokban felfedezett részleteiről, lírai és prózai műveiről.

„Gondos elmerülés a részletekben”

Ez volt a címe az esztergomi rendezvénynek, amelyen többek között hallható volt Mátyus Norbert: A széljegyzetelő Babits, Borbás Andrea: Szövegváltozatok Babits Mihály 1911 és 1919 között keletkezett tanulmányai, Rózsafalvi Zsuzsa: Babits és a mozgófénykép és G. Tóth Franciska: Babits Mihály és Esztergom című tanulmánya, ahogy Horváth Zsuzsa: Chiazmus – nyelv – szubjektív összefüggései Babits Mihály A gólyakalifa című regényében előadása is, valamint Kelevéz Ágnes: Botránykőből érettségi tétel.

Babits Fekete országának változó megítélése és Sebők Melinda: Babits Mihály Berlinben is hallható volt. Az élő expozék mellett továbbá online bejelentkezésen szólt Major Ágnes: Bergsontól József Attiláig, A Cigánydal keletkezés- és hatástörténete, és Káli Anita: Háborús antológia, Babits Mihály háborús versei és kéziratainak összefüggései című előadása.

Ezek is érdekelhetik