Hírek

2006.03.15. 16:05

Állami kitüntetések március 15. alkalmából

BAMA

A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére  - nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és  szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország  megszületésének napja alkalmából a Kossuth-díjat adományozta:

Határainkon túl is méltán népszerű előadó-művészetéért, a cigányzene  magas művészi színvonalú műveléséért
Bangó Margit előadóművésznek.

A klasszikus könnyűzene - különösen a dixieland - megismertetésében  és művelésében végzett kiemelkedő és példamutató munkássága  elismeréseként
Dr. Benkó Sándor Liszt Ferenc-díjas előadóművésznek

A cigány előadó-művészet népszerűsítéséért, hét évtizedes  fáradhatatlan prímási tevékenységéért és példamutató életútjáért
Boross Lajos előadóművésznek, prímásnak.

A kortárs magyar táncművészet megújításában vállalt kimagasló,  nemzetközileg is elismert táncművészi, koreográfusi és  társulatszervezői munkájáért
Bozsik Yvette koreográfusnak, táncművésznek, Érdemes Művésznek

Rendkívül sokoldalú művészi tevékenysége, valamint az újító magyar  színházi műhelyekben való alkotó részvétele elismeréseként
Csákányi Eszternek, a Krétakör Színház Jászai Mari-díjas  színművészének, Érdemes Művésznek.

A táj és az épített környezeti értékek iránti mély tisztelettel  végzett példaadó építészeti, belsőépítészeti és oktatói munkásságáért
Ferencz István Ybl Miklós-díjas építészmérnöknek, a Napúr Bt. vezető  tervezőjének, ügyvezetőjének

Nemzetközileg is nagyra becsült, kiváló karmesteri tevékenységéért  és fáradhatatlan zenekarnevelő munkájáért, mellyel hozzájárul az  egyetemes magyar kultúra fejlesztéséhez és népszerűsítéséhez
Fischer Iván karmesternek, Érdemes Művésznek, a Budapesti  Fesztiválzenekar művészeti vezetőjének

Jelentős irodalmi munkásságáért
Görgey Gábor József Attila-díjas írónak

Rendkívül sokoldalú, nemzetközileg is nagyra becsült művészetéért és  filmpedagógiai munkásságáért
Herskó János Balázs Béla-díjas filmrendezőnek, Érdemes Művésznek, a  Színház- és Filmművészeti Egyetem egyetemi tanárának, a svédországi  Dramatiska Institut rektorának.

Festői, irodalmi, műfordítói életművéért és oktatói tevékenységéért
Karátson Gábor Munkácsy Mihály-díjas festőművésznek, József  Attila-díjas írónak

Sokoldalú, minden helyzetben hiteles, a humanista értékrendet  közvetítő művészetéért, méltán népszerű szerepformálásaiért
Kulka Jánosnak, a Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színművészének,  Kiváló Művésznek.

Több mint négy évtizedes rendezői munkásságáért, a színházi  hagyományok megőrzéséért, színházvezetői tevékenységéért, a  művészeti közéletben játszott meghatározó szerepéért
Léner Péter Jászai Mari-díjas rendezőnek, Érdemes Művésznek, a  budapesti József Attila Színház igazgatójának.

Sokoldalú művészi pályája, film- és színművészeti alkotásokban nyújtott kiváló alakításai elismeréseként
Lukáts Andornak, a Katona József Színház Jászai Mari-díjas  színművészének, rendezőnek, Érdemes Művésznek.

A modern művészet kiemelkedő egyéniségének, az alternatív művészet  képviselőjének, akinek munkásságára jellemző a költői geometria és a  formatervezés is,
Megyik János Munkácsy Mihály-díjas szobrászművésznek.

A Bartók utáni magyar zene meghatározó alkotójának, zeneszerzőnek,  muzsikus- és színészgenerációkat nevelő tanárnak, sokoldalú  munkássága elismeréseként
Petrovics Emil Kossuth-díjas zeneszerzőnek, Kiváló Művésznek.

Művészetének gondolati tartalmáért, szakmai újításaiért,  kifejezésmódjáért, kiemelkedő szakmai tudásáért
Solti Gizella Munkácsy Mihály-díjas textiltervező iparművésznek,  Kiváló Művésznek.

Sokoldalú irodalmi munkásságáért, különösen regényírói és a  színháztörténetben új fejezetet nyitó drámaírói tevékenységéért
Dr. Spiró György Babérkoszorú-díjas írónak, költőnek,  irodalomtörténésznek, műfordítónak, az irodalomtudomány  kandidátusának.

Fáradhatatlan zenepedagógusi munkásságáért, a magyar zenei kultúra  gazdagítása és elismertetése érdekében folytatott tevékenységéért
Szőnyi Erzsébet Erkel Ferenc-díjas zeneszerzőnek, Kiváló művésznek.

A magyar könnyűzenei életben több mint négy évtizeden át végzett  művészi munkásságáért
Sztevanovity Zorán Liszt Ferenc-díjas előadóművésznek.

Nagy történeti értékkel bíró könyveiért, erdélyi eszmetörténeti  tanulmányaiért
Dr. Tordai Zádor írónak, a filozófiai tudomány doktorának, az MTA  Filozófiai Intézete tudományos tanácsadójának.

Több mint négy évtizedes kimagasló művészi munkásságáért,  művészettörténeti és színháztörténeti szempontból egyaránt  meghatározó, nemzetközileg is számon tartott tervezői tevékenységéért
Vágó Nelly Jászai Mari-díjas díszlettervezőnek, Kiváló Művésznek, a  Magyar Képzőművészeti Egyetem egyetemi tanárának.

A kortárs magyar színházművészetben végzett iskolateremtő  tevékenységéért, sajátos, átütő sikerű rendezéseiért, emlékezetes  színházi alakításaiért
Zsótér Sándor Jászai Mari-díjas színművésznek, rendezőnek.

A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére  - nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és  szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország  megszületésének napja alkalmából a Széchenyi-díjat adományozza:

A kis hőmérsékletű metamorfózis elvi, módszertani és regionális  kutatásában elért, nagy nemzetközi elismerést szerzett tudományos  eredményeiért, több évtizedes kutatásszervező és tudományos  iskolateremtő munkájáért, az általa vezetett MTA Geokémiai  Kutatóintézet korszerű kutatási irányainak kialakításában kifejtett  meghatározó tevékenységéért
Dr. Árkai Péter geológusnak, akadémikusnak, az MTA Geokémiai  Kutatóintézete igazgatójának, kutatóprofesszornak.

Az esztétika és a hermeneutika témakörében megjelent köteteiért,  művészetelmélet és -történet tárgykörében írt műveiért,  nemzetközileg is elismert tudományos munkásságáért, kutatásaiért
Dr. Bacsó Béla esztétának, a filozófiatudomány doktorának, az Eötvös  Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárának.

Mind a hazai, mind a külföldi ipari gyakorlatban évtizedek óta  hasznosuló tudományos eredményeiért, nemzetközileg is elismert  kutató, mérnök-generációkat nevelő oktatói munkásságáért
Dr. Czibere Tibor Kossuth-díjas gépészmérnöknek, akadémikusnak, a  Miskolci Egyetem egyetemi tanárának, professor emeritusnak.

A XIX. századi kritikatörténeti, kultusztörténeti kutatásaiért,  külföldön is számon tartott munkássága, oktatói tevékenysége  elismeréseként
Dr. Dávidházi Péter irodalomtörténésznek, az irodalomtudomány  doktorának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar  Angol Tanszék egyetemi docensének.

A távérzékelés és a térinformatika területén végzett, nemzetközileg  is elismert tudományos munkásságáért, oktatói és egyetemvezetői  tevékenysége elismeréseként
Dr. Detrekői Ákos akadémikusnak, a Budapesti Műszaki és  Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárának.

Az immunológia és az orvosi molekuláris biológia számos területére  kiterjedő, nemzetközileg is kiemelkedő színvonalú munkásságáért,  példaértékű iskolateremtő és ismeretterjesztő tevékenységéért
Dr. Falus András akadémikusnak, immunológusnak, a Semmelweis Egyetem  Általános Orvostudományi Kar Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai  Intézet igazgatójának, egyetemi tanárnak.

Sokoldalú, kimagasló zenetörténeti, filozófiai és kritikai  munkásságáért
Dr. Fodor Gézának, a filozófiai tudomány kandidátusának, Erkel  Ferenc-díjas és Nádasdy Kálmán-díjas esztétának, dramaturgnak, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem  Bölcsészettudományi Kar egyetemi  docensének, a Holmi Szerkesztősége szerkesztőjének.

Nemzetközileg is számon tartott irodalomelméleti, értékszociológiai  és politikaszociológiai kutatásaiért, kultúrtörténeti életművéért
Dr. Hankiss Elemér szociológusnak, az irodalomtudomány doktorának.

A tudományos utánpótlás nevelésében, az élettudományi doktori  iskolák létrehozásában és szervezésében kifejtett iskolateremtő  tevékenysége, az egyetemi informatikai infrastruktúra-fejlesztés,  valamint az oktatás területén végzett magas színvonalú és  példaértékű munkássága elismeréseként
Dr. Harnos Zsolt matematikusnak, akadémikusnak, a Szent István  Egyetem rektorhelyettesének, tanszékvezető egyetemi tanárnak.

Rendkívül szerteágazó és elmélyült munkásságáért, építészetelméleti írásaiért
Dr. Kunszt Györgynek, a műszaki tudomány doktorának, a Budapesti  Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar címzetes  egyetemi tanárának.

Történelmi kutatásaiért, az 1956-os forradalom és szabadságharc  hátterének, társadalmi hatásainak széles körű megismertetése  érdekében végzett munkássága elismeréseként
Dr. Litván György történésznek, a történelemtudomány doktorának, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai Intézete nyugalmazott  egyetemi tanárának.

Az elméletileg megalapozott, kvantumkémiai elvekre épülő szerves  kémia és a szerves kémiai folyamatok korszerű értelmezésének hazai  elterjesztésében játszott úttörő szerepéért, a heterociklusos és a  szénhidrát-kémia területén elért nemzetközileg elismert  eredményeiért, az irányításával kidolgozott új kémiai  átalakításokért, új gyógyhatású vegyületek felismeréséért
Dr. Messmer András kémikusnak, a kémiai tudomány doktorának, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar címzetes  egyetemi tanárának, az MTA Kémiai Kutatóközpont Kémiai Intézete  nyugalmazott tudományos tanácsadójának.

Világszerte elismert szerteágazó és sokoldalú mérnöki munkásságáért,  egyedülálló és páratlan tudományos és oktatói tevékenységéért
Dr. Mosonyi Emil Kossuth-díjas víz-építőmérnöknek, akadémikusnak,  professor emeritusnak.

A fenntartható növénytermesztési módszerek többtényezős komplex  fejlesztése terén kifejtett nemzetközileg is széleskörűen elismert  kutatási tevékenységéért, a vállalatokkal szoros együttműködésben  végzett rendkívül eredményes fejlesztési munkásságáért
Dr. Nagy Jánosnak, a mezőgazdasági tudomány doktorának, a Debreceni  Egyetem rektorának, tanszékvezető egyetemi tanárnak.

Modern művészet-szemléletünket megalapozó, alapvető jelentőségű  tanulmányaiért, nemzetközileg is elismert példaértékű munkásságáért
Perneczky Géza művészettörténésznek, képzőművésznek, írónak.

A szakszerű magyar történetírás megújításában való tevőleges  részvételéért, a magyarországi újkorkutatás legjobb hagyományait  követő munkásságáért, életműve elismeréseként
Dr. Szabad György történésznek, akadémikusnak, nyugalmazott egyetemi  tanárnak, professor emeritusnak.

A klinikai immunológia művelése, oktatása területén végzett  iskolateremtő tevékenységéért, nemzetközileg is elismert tudományos,  gyógyítói és oktatói munkásságáért
Dr. Szegedi Gyula immunológusnak, akadémikusnak, a Debreceni Egyetem  Általános orvostudományi Kar III. számú Belgyógyászati klinika  egyetemi tanárának.

Nemzetközileg is nagyra becsült és számon tartott tevékenységéért, a  magyar társadalomkutatásban végzett tudományos munkásságáért, a  világ számos országában publikált könyveiért és tanulmányaiért
Dr. Szelényi Iván szociológusnak, akadémikusnak, a Yale Egyetem  tanszékvezető professzorának.

A matematikai analízis területén, elsősorban az  approximációelméletben és a potenciálelméletben elért tudományos  áttörést jelentő eredményeiért, világhírű elméleteiért, valamint  kiemelkedő színvonalú oktatói tevékenységéért
Dr. Totik Vilmos matematikusnak, akadémikusnak, a Szegedi  Tudományegyetem Bolyai Intézete tanszékvezető egyetemi tanárának.

Fáradhatatlan zenetudományi, zeneesztétikai munkásságáért,  kutatásaiért - különös tekintettel Mozart és Liszt zenei örökségére  -, felbecsülhetetlen értékű pedagógiai tevékenységéért,  nemzetközileg is nagyra becsült életműve elismeréseként
Dr. Ujfalussy József Kossuth-díjas zenetörténésznek, zeneesztétának,  akadémikusnak.

a Széchenyi-díjat megosztva adományozza:

a magyar rehabilitáció terén kifejtett tevékenységük, kutatásaik és  nemzetközileg is nagyra becsült gyógyító és oktatói tevékenységük  elismeréseként
Dr. Katona Ferenc Állami-díjas fejlődésneurológusnak, az  orvostudomány doktorának, a Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet  címzetes egyetemi tanárának.
Dr. Kullmann Lajosnak, az orvostudomány kandidátusának, az Országos  Orvosi Rehabilitációs Intézet főigazgató főorvosának, címzetes  egyetemi tanárnak.

A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére  - nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és  szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország  megszületésének napja alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje (polgári tagozata ) kitüntetést adományozza:

a magyar és az egyetemes zenekultúra értékeinek gyarapításáért,  nemzetközileg is elismert művészi munkásságáért
Kurtág György kétszeres Kossuth-díjas zeneszerzőnek.

a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést adományozza:

Magyarország nemzetközi pénzügyi kapcsolatrendszerének kiépítése, a  hazai pénzügyi kultúra fejlesztése érdekében végzett munkássága  elismeréseként
Fekete János Állami-díjas közgazdásznak, a Magyar Nemzeti Bank  nyugalmazott alelnökének.

A magyar politikatudomány tartalmának és szervezeteinek  kialakításában, a kutatásban, az oktatásban, a politikatudomány  közéleti szerepének megformálásában, a könyv- és folyóirat-kiadásban  végzett munkássága, életműve elismeréseként
Dr. Gombár Csaba szociológusnak, politológusnak, az Eötvös Loránd  Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi  Intézete tudományos főmunkatársának.

A magyar gazdaságdiplomácia szervezetének újjászervezése és  irányítása, nemzetközi gazdasági kapcsolataink fejlesztése érdekében  végzett munkássága, életútja elismeréseként
Marjai József nyugalmazott miniszterelnök-helyettesnek, kereskedelmi  miniszternek.

A szénhidrogének tudományos kutatása terén végzett úttörő  munkásságáért, a hagyományos energiaforrások környezetbarát és  hatékony kiváltására alkalmas direkt metanolos tüzelőanyag-cella  kifejlesztéséért, a magyar kémiai tudományok fejlesztése,  eredményességének és színvonalának emelése érdekében végzett szakmai  és közéleti tevékenységéért, a fiatal magyar kutatók támogatásáért
Dr. Oláh György Nobel-díjas kémikusnak, a Loker Szénhidrogénkutató  Intézet igazgatójának.

Több évtizedes, határainkon túl is nagyra becsült zeneszerzői és  zenetudományi munkásságáért, életműve elismeréseként
Szőllősy András Kossuth-díjas zeneszerzőnek, zenetörténésznek.
a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozata ) kitüntetést adományozza:

A növénygenetika területén végzett példaértékű tudományos és oktatói  munkássága elismeréseként
Dr. Bálint Andornak, a biológiai tudomány doktorának, a Szent István  Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar nyugalmazott  egyetemi tanárának, professor emeritusnak.

Több évtizedes magas színvonalú pedagógiai, tudományos és vezetői  munkája, valamint a Nemzeti Bologna Bizottságban végzett kiemelkedő  tevékenysége elismeréseként
Dr. Balogh Árpádnak, a Nyíregyházi Főiskola Biológiai Intézete  rektorának, tanszékvezető egyetemi tanárnak.

A víz- és szennyvízkezelési technológiák kidolgozásában végzett  tudományos kutatói és publikációs tevékenysége, a magyarországi  kutató-fejlesztő és a magyar oktatást segítő munkássága  elismeréseként
Dr. Benedek András vegyészmérnöknek, a Zenon Environmental Inc.  elnök-vezérigazgatójának.

Több mint négy évtizedes kiemelkedő oktatói, egyetemvezetői, kutatói  és tudományos munkássága elismeréseként
Dr. Besenyei Lajosnak, a közgazdaságtudomány kandidátusának, a  Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar rektorának, tanszékvezető  egyetemi tanárnak.

A könnyűzene terén végzett több évtizedes, nagy népszerűségnek  örvendő sokoldalú munkássága elismeréseként
Bródy János Kossuth-díjas zeneszerzőnek, szövegírónak,  előadóművésznek.

A magyar közgazdászképzésben végzett több évtizedes kiemelkedő  oktatói és tudományos munkássága, gazdasági és közéleti  szerepvállalása elismeréseként
Dr. Chikán Attilának, a közgazdaságtudomány doktorának, a Budapesti  Corvinus Egyetem egyetemi tanárának.

A Magyar Természettudományi Társulat újjáalakításában, a  tehetséggondozásban szerzett kiemelkedő érdemei elismeréseként
Dr. Dank Viktornak, a földtudomány doktorának, az Eötvös Loránd  Tudományegyetem Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszék  nyugalmazott egyetemi tanárának, Állami-díjasnak.

A női vízilabda fejlesztésében és a női vízilabda válogatott  felkészítésében, valamint az utánpótlás-nevelés területén végzett  tevékenysége elismeréseként
Dr. Faragó Tamásnak, a Vasas SC vízilabda-szakosztálya utánpótlás  vezetőjének.

Több évtizedes tudományos munkásságáért, az iszlám művészetek hazai  megismertetése és népszerűsítése, a különböző kultúrák közötti  közeledés és párbeszéd elősegítése, valamint a magyar-arab  kulturális kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett tevékenysége  elismeréseként
Dr. Fehérvári Géza orientalistának, művészettörténésznek, régésznek,  nyugalmazott nagykövetnek.

Több évtizedes tudományos és oktatói munkássága, közszolgálati,  valamint az Országos Választási Bizottság elnökeként végzett  tevékenysége elismeréseként
Dr. Ficzere Lajosnak, az állam- és jogtudomány doktorának, az Eötvös  Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi tanárának.

Több évtizedes, nemzetközileg is elismert tudományos és  egyetemvezetői munkássága, tananyagfejlesztő és oktatásszervező  tevékenysége elismeréseként
Dr. Gaál Zoltán vegyészmérnöknek, a kémiai tudomány kandidátusának,  a Veszprémi Egyetem rektorának, tanszékvezető egyetemi tanárnak.

A korszerű immunológiai oktatás hazai bevezetésében elért kiemelkedő  érdemei, iskolateremtő tudományos munkássága elismeréseként
Dr. Gergely János Széchenyi-díjas orvosnak, immunológusnak, az MTA  rendes tagjának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi  Kar nyugalmazott egyetemi tanárának, professor emeritusnak.

Több évtizedes tudományos - különösen a multimédia alkalmazására és  az oktatástechnológiára irányuló - kutatásaiért, oktatói és vezetői  tevékenysége elismeréseként
Dr. Hauser Zoltánnak, az egri Eszterházy Károly Főiskola rektorának,  tanszékvezető főiskolai tanárnak.

A kondenzált anyagok fizikája számos területén, többek között a  különleges anyagok elektrontranszportja és a fullerének kísérleti  vizsgálatában iskolateremtő kutatásaiért, valamint a nemzetközi  szintű mérnökfizikus-képzés létrehozása érdekében végzett  tevékenységéért
Dr. Jánossy András fizikusnak, az MTA rendes tagjának, a Budapesti  Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Intézete egyetemi  tanárának.

Több évtizedes, határainkon túl is nagyra becsült művészi munkássága  elismeréseként
Kállai Kiss Ernő Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas klarinét és  tárogatóművésznek.

Az elmúlt évtizedeket átfogó, sokrétű és termékeny szerkesztői,  irodalomszervezői és irodalomtörténészi munkája elismeréseként
Kántor Lajos József Attila-díjas irodalomtörténésznek, a kolozsvári  Korunk Szerkesztősége szerkesztőjének.

Több évtizedes nagy népszerűségnek örvendő, a társadalom  legkülönbözőbb rétegeihez szóló művészi tevékenységéért, a  könnyűzene széles körű elfogadtatásához való tevőleges  hozzájárulásáért
Koncz Zsuzsa Liszt Ferenc-díjas előadóművésznek, Érdemes Művésznek.

Az emberi jogok védelme, hazánk alkotmányos rendszerének  megszilárdítása érdekében kifejtett kimagasló közigazgatási és  tudományos tevékenysége elismeréseként
Dr. Kondorosi Ferencnek, az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási  államtitkárának.

A magyar opera- és énekes kultúra terjesztéséért, határainkon túl is  nagyra becsült szerepformálásaiért, előadóművészi tevékenységéért
Kováts Kolosnak, a Magyar Állami Operaház Kossuth-díjas  magánénekesének.

A magyarországi privatizáció felgyorsítása érdekében végzett magas  szintű szakmai tevékenysége, oktatói és vezetői munkássága  elismeréseként
Dr. Mészáros Tamásnak, a közgazdaságtudomány kandidátusának, a  Budapesti Corvinus Egyetem rektorának, egyetemi tanárnak, az Állami  Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. Igazgatósága elnökének.

A kondenzált anyagok fizikája számos területén, többek között a  különleges anyagok elektrontranszportja és a fullerének kísérleti  vizsgálatában iskolateremtő kutatásaiért, valamint a nemzetközi  szintű mérnökfizikus-képzés létrehozása érdekében végzett  tevékenységéért
Dr. Mihály György fizikusnak, az MTA rendes tagjának, a Budapesti  Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Intézete egyetemi  tanárának.

A hadászati felkészítés elméleti alapjainak és szervezeti  rendszerének korszerűsítése során végzett munkássága elismeréseként
Morber Ferenc László altábornagynak, a Magyar Köztársaság Katonai  Felderítő Hivatal főigazgatójának.

Több mint négy évtizedes, nemzetközileg is elismert zenekarvezetői  tevékenysége elismeréseként
Pál Tamásnak, a Szombathelyi Filharmonikusok karmesterének, Kiváló  Művésznek.

A tudományos eredmények gazdasági hasznosításában és a kutatóhelyek  koordinált együttműködésében végzett eredményes munkája, tudományos  közéleti tevékenysége, továbbá a folyadékok szerkezetének  vizsgálatában elért nemzetközileg kiemelkedő eredményei  elismeréseként
Dr. Pálinkás Gábor Széchenyi-díjas fizikusnak, az MTA rendes  tagjának, az MTA Kémiai Kutatóközpont főigazgatójának.

Több évtizedes, rendkívüli népszerűségnek örvendő, sokoldalú művészi  munkássága, szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
Pécsi Ildikó Jászai Mari-díjas színművésznek, Kiváló Művésznek.

Több évtizedes, nemzetközileg is nagyra becsült előadóművészetéért,  művészetoktatói munkássága elismeréseként
Perényi Miklós Kossuth-díjas gordonkaművésznek, Kiváló Művésznek, a  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanárának.

A magyar folklór hagyományainak felkutatása és rendszerezése terén  végzett úttörő jelentőségű munkássága elismeréseként
Dr. Pesovár Ernőnek, a néprajztudomány kandidátusának, Kossuth-díjas  táncfolkloristának, koreográfusnak.

A hazai megismerés-tudományban betöltött meghatározó szerepe,  eredményes oktató, tudományos utánpótlás-nevelő és kiterjedt  tudományszervező munkássága elismeréseként
Dr. Pléh Csaba pszichológusnak, az MTA rendes tagjának, a Magyar  Tudományos Akadémia főtitkárhelyettesének.

A bank és adórendszer reformjának előkészítésében, valamint a  piacgazdaság működésének intézményi feltételei megteremtése  érdekében végzett munkássága elismeréseként
Pulai Miklósnak, a Magyar Bankszövetség főtanácsadójának.

A magyar plakátművészetben maradandó értéket létrehozó művészetéért,  a képi kultúra terjesztésében végzett tevékenysége elismeréseként
Sós László Munkácsy Mihály-díjas grafikusművésznek, Érdemes  Művésznek.

A közoktatás szabályozása és igazgatása terén végzett munkássága  elismeréseként
Dr. Szüdi Jánosnak, az Oktatási Minisztérium közigazgatási  államtitkárának.

A vállalatelmélet, a külgazdaság, a tulajdonreform, a közgazdaság  elméleti kérdéseinek kutatása, valamint a liberális gazdaságpolitika  megalapozása terén végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként
Dr. Tardos Márton közgazdásznak.

A biofizikai intézetek létrehozásában, az egységes biofizikai  kurrikulum megalkotásában végzett munkássága, nemzetközileg is  elismert tudományos, kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként
Dr. Tigyi József biofizikusnak, az MTA rendes tagjának, a Pécsi  Tudományegyetem kutatóprofesszorának.

Drámai erejű, nagyszerű alakításaiért, több évtizedes művészi  munkássága elismeréseként
Tréfás Györgynek, a Debreceni Csokonai Színház Liszt Ferenc-díjas  operaénekesének, Kiváló Művésznek.

A biológiai sokféleséggel foglalkozó tudományokban végzett,  nemzetközileg is számon tartott munkássága, valamint az ökológia és  a természetvédelem érdekében végzett sokoldalú tevékenysége  elismeréseként
Dr. Vida Gábor genetikusnak, az MTA rendes tagjának, az MTA  Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet nyugalmazott igazgatójának,  nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanárnak.

Az AUDI AG igazgatótanácsának elnökeként Magyarországon végzett  kiemelkedő munkája, valamint a hazai felsőoktatással való eredményes  együttműködése elismeréseként
Prof. Dr. Martin Winterkorn-nak, az AUDI AG igazgatótanácsa  elnökének.

a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozza:

Nemzetközileg elismert, fél évszázados kutató és tudományos  munkásságáért, iskolateremtő és tudományszervező, oktatói  tevékenységéért
Dr. Arató Mátyásnak, a matematikai tudomány doktorának,  Széchenyi-díjas matematikusnak, professor emeritusnak.

A magyar export fejlesztése, a magyar áruk és szolgáltatások  nemzetközi promóciójának sikerre vitele területén végzett több  évtizedes munkássága, valamint a magyar külkereskedelem és a  vállalkozói társadalom érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Dr. Barabás Jánosnak, a Hungexpo Rt. vezérigazgatójának.

A településhálózat törvényszerűségeinek vizsgálata során elért  kimagasló eredményei, iskolateremtő munkássága, a regionális- és  földrajztudomány fejlesztése terén kifejtett sikeres tevékenysége  elismeréseként
Dr. Beluszky Pál Széchenyi-díjas geográfusnak, a földrajztudomány  doktorának, az MTA Regionális Kutatások Központja tudományos  tanácsadójának.

A romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenysége  elismeréseként
Bíró Andrásnak, az ENSZ nyugalmazott tanácsadójának, az Autonómia  Alapítvány létrehozójának.

Kimagasló, eredményes közszolgálati munkássága elismeréseként
Dr. Farkas Imrének, a Miniszterelnöki Hivatal Kormányiroda  kormány-főtanácsadójának.

A pénzügyi piac kiépítésében, kiemelten a kötvényműveletek, a  hitelfelvételi tevékenység, az exportfinanszírozás, valamint a  bankalapítás terén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
Dr. Felcsuti Péternek, a Raiffeisen Bank Rt. vezérigazgatójának.

Nagy népszerűségnek örvendő előadóművészi, műsorvezetői munkássága,  produceri tevékenysége elismeréseként
Galambos Lajos előadóművésznek.

A magyar és az osztrák közlekedési kormányzat együttműködése,  valamint a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. érdekében végzett  kiemelkedő munkája elismeréseként
Dr. Gerhard H. Gürtlich-nek, az Osztrák Szövetségi Közlekedési  Innovációs és Technológiai Minisztérium  főosztályvezető-helyettesének.

A néprajz és az agrártörténet kutatásában, a magyar muzeológia  fejlesztésében, több évtizedes oktató-nevelő munkájában elért  eredményei elismeréseként
Dr. Hoffmann Tamás etnográfusnak, a néprajztudomány kandidátusának.

A magyar szórakoztató zenés színház és film nemzetközileg is  elismert színvonalának emeléséhez való hozzájárulása, sokoldalú  művészi munkássága, életműve elismeréseként
Kállai István  József Attila-díjas írónak, a Fővárosi Operettszínház  vezető dramaturgjának.

Több mint négy évtizedes, nagy népszerűségnek örvendő művészetéért,  emlékezetes alakításaiért
Kézdy György Jászai Mari-díjas színművésznek, Érdemes Művésznek.

A jazz műfaját világszerte elismert virtuóz játéktechnikával művelő  művészetéért
Tony Lakatos hegedű- és szaxofonművésznek.

Több évtizedes kimagasló művészeti tevékenysége elismeréseként
Molnár Piroskának, a Nemzeti Színház Kossuth-díjas színművészének,  Kiváló Művésznek.

Több évtizedes kimagasló klinikai gyógyító és oktatói tevékenysége, valamint az orvosi informatika terén kifejtett  munkássága elismeréseként
Dr. Naszlady Attila belgyógyász-kardiológusnak, az orvostudomány  doktorának, Kiváló Orvosnak, a Budai Irgalmasrendi Kórház Kht.  főigazgató-főorvosának, egyetemi tanárnak.

Népművészeti örökségünk ápolásáért, szuggesztív előadóművészeti  tevékenységéért, külföldön is elismert sokoldalú munkásságáért
Sebő Ferenc Állami-díjas zeneszerzőnek, a zenetudomány  kandidátusának, előadóművésznek, az Állami Népi Együttes művészeti  vezetőjének.

A turizmus fejlesztése érdekében végzett, határainkon túl is  elismert sokoldalú munkásságáért, nemzetközi turisztikai diplomáciai  tevékenysége elismeréseként
Dr. Somogyi Zoltánnak, a Magyar Turisztikai Hivatal elnökének,  címzetes főiskolai tanárnak.

A hazai ipar bővüléséhez, innovációjához, eredményes fejlődéséhez,  valamint a hazai felsőoktatással való eredményes együttműködés  kialakításához való hozzájárulása elismeréseként
Takács Jánosnak, az Electrolux Lehel Kft., Electrolux Csoport Kelet  Európai Régiója vezérigazgatójának, holdingvezetőnek.

A zenetudomány terén nemzetközileg is elismert munkássága, a  Bartók-kutatásban, a magyar operatörténet feltárásában és a XX.  század magyar zenei intézménytörténetében elért eredményei és  intézményvezetői munkája elismeréseként
Dr. Tallián Tibor Erkel Ferenc-díjas zenetörténésznek, a  zenetudomány kandidátusának, az MTA Zenetudományi Intézet  igazgatójának.

A Közép-európai Egyetem intézményének megalapításában, kiépítésében,  valamint nemzetközi és hazai elismertetésében szerzett érdemei  elismeréseként
Teplán Istvánnak, a Közép-európai Egyetem alapító tagjának,  általános elnöknek.

Világszerte elismert sportpályafutásáért, valamint az  utánpótlás-nevelés területén végzett munkája elismeréseként,  gyógyító munkájáért
Dr. Verrasztó Zoltán olimpiai ezüstérmes és világbajnok úszónak,  edzőnek, a kistarcsai Flór Ferenc Kórház Sebészeti Osztálya  főorvosának.

A hazai gazdaságkutatásban végzett kiemelkedő tevékenysége, az  empirikus gazdaságkutatás fejlesztésében elért eredményei  elismeréseként
Dr. Vértes András közgazdásznak, a GKI Gazdaságkutató Rt.  elnök-vezérigazgatójának.

a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (katonai tagozata ) kitüntetést adományozza:

a belügyi ágazati távközlés korszerűsítése érdekében végzett  kimagasló tevékenysége elismeréseként
Győri László rendőr dandártábornoknak, a Belügyminisztérium  Távközlési Szolgálata főigazgatójának.

a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozza:

Győr városában több évtizede végzett kiemelkedő pedagógusi,  kulturális szervezői munkája, valamint az időskorúak és a hátrányos  helyzetű emberek érdekében kifejtett eredményes tevékenysége  elismeréseként
Bári Olga önkormányzati képviselőnek, a Győr Cigány Fiataljaiért  Alapítvány kuratóriuma elnökének.

Több évtizedes, határainkon túl is elismert művészetéért, a magyar és a cigány zenekultúra magas színvonalú  terjesztéséért
Déki Lakatos Sándor zenekarvezetőnek, prímásnak.

Az ökológia és a hidrobiológia szakterületén folytatott kutatásai, a  természetvédelem szakmapolitikai képviselete terén végzett  munkássága, oktatói tevékenysége elismeréseként
Dr. Dévai Györgynek, a biológiai tudomány doktorának, a Debreceni  Egyetem Természettudományi Kar Hidrobiológiai Tanszék tanszékvezető  egyetemi tanárának.

A depresszió és az öngyilkosság biológiai alapjainak kutatásában  végzett, nemzetközileg is elismert munkásságáért, több évtizedes  gyógyító tevékenységéért
Dr. Faludi Gábornak, az orvostudomány doktorának, a Semmelweis  Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb Pszichiátriai Klinikai Csoport  egyetemi magántanárának, osztályvezető főorvosnak.

A magyarországi szlovák közösségért végzett két évtizedes kiemelkedő  munkássága elismeréseként
Fuzik Jánosnak, az Országos Szlovák Önkormányzat elnökének.

A zeneszociológia, a sportszociológia és a nemek szociológiája terén  végzett kutatásaiért, továbbá tudományszervezői munkássága  elismeréseként
Dr. Hadas Miklós szociológusnak, a szociológiai tudomány doktorának,  a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Nem- és Kultúrakutató  Központ igazgatójának, egyetemi tanárnak.

Nemzetközileg is elismert művészi munkásságáért, a kortárs magyar  művek bemutatása, a magyar zene megismertetése érdekében végzett  munkássága elismeréseként
Hamar Zsolt Liszt Ferenc-díjas karmesternek, a Pécsi Pannon  Filharmonikusok zeneigazgatójának.

A hazai infrastruktúra-hálózat pán-európai kapcsolódásának  fejlesztése, az EU-csatlakozás szakmai előkészítése és a határon  túli eMagyar informatikai hálózat kialakítása során végzett munkája  elismeréseként
Hardy Andrásnak, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium  főosztályvezetőjének.

Több mint négy évtizedes publicisztikai és lapkiadói tevékenysége  elismeréseként
Horváth Istvánnak, a Népszava újságírójának, felelős szerkesztőnek.

A szociálisan rászorultak üdültetése, a hátrányos helyzetű emberek  rekreációja érdekében végzett eredményes tevékenysége elismeréseként
Karácsony Mihálynak,  a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány elnökének.

Több évtizedes publicisztikai munkásságáért, Somogy megyéért végzett  közéleti tevékenysége, életútja elismeréseként
Dr. Kercza Imre újságírónak, a Somogy Megyei Hírlap  főszerkesztőjének.

Több évtizedes, kimagasló irodalmi tevékenysége, szerkesztői  munkássága elismeréseként
Kukorelly Endre József Attila-díjas és Babérkoszorú-díjas írónak,  költőnek.

A városszociológia, a roma kisebbség helyzete, valamint a  kirekesztettség, a szegregáció és a szegénység körében végzett,  nemzetközileg is elismert kutatásai, valamint oktatói tevékenysége  elismeréseként
Dr. Ladányi János szociológusnak, a szociológiai tudomány  kandidátusának, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárának.

A korszerű sürgősségi betegellátó rendszer és az egészségügyi  szolgáltatások fejlesztése terén elért eredményei elismeréseként
Dr. László Imrének, a budapesti Szent Imre Kórház főigazgatójának.

A magyar bor nemzetközi hírnevének öregbítése érdekében végzett  tevékenysége, a borászatban kifejtett sokoldalú munkássága  elismeréseként
Nyikos István Gyulának, a Magyar Borok Háza ügyvezető igazgatójának.

Több évtizedes, az élelmiszer- és gyógynövény-kereskedelem, a hazai  gyógynövény-feldolgozás, termékfejlesztés érdekében végzett  tevékenysége elismeréseként
Pálmai Zoltánnak, a Herbária Rt. vezérigazgatójának.

Három évtizedes vezetői tevékenysége, a hatékony emberi  erőforrás-gazdálkodás és a korszerű tudásmenedzsment professzionális  szintű megvalósítása érdekében végzett tevékenységéért
Dr. Pásztori Tamásnak, a T-Com Távközlési Rt. emberi erőforrás és  jogi vezérigazgató-helyettesének.

Az értelmi fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik érdekében  végzett oktatói, tanácsadói és segítő tevékenysége elismeréseként
Tarnai Ottónénak, az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos  Érdekvédelmi Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete  elnökének.

A hazai tudomány- és technológiapolitika megalapozását segítő,  nemzetközi összehasonlításokon alapuló módszertani kutatások,  valamint az innováció és a versenyképesség közötti kapcsolat  vizsgálata területén elért eredményeiért, sokrétű tudományos,  oktatói, kutatásirányítói és szerkesztői tevékenységéért
Dr. Török Ádámnak, az MTA levelező tagjának, a Veszprémi Egyetem  Gazdaságtudományi kar egyetemi tanárának.

Az információs társadalom hazai kiépülése, a távközlési piac  liberalizációja és az internet magyarországi elterjesztése érdekében  végzett munkássága elismeréseként
Törő Csabának, az Euroweb Internet Szolgáltató Rt.  elnök-vezérigazgatójának.

A magyarországi musicaljátszás megteremtése érdekében végzett  tevékenysége, sokoldalú zenei alkotó munkássága elismeréseként
Várkonyi Mátyás Erkel Ferenc-díjas zeneszerzőnek.

Határainkon túl is elismert közönség- és szakmai sikereket egyaránt  elérő művészetéért, művészi pedagógusi és vezetői munkássága  elismeréseként
Zsuráfszki Zoltán Harangozó Gyula-díjas táncművésznek,  koreográfusnak, Érdemes Művésznek, a Honvéd Együttes Budapest  Táncegyüttese művészeti igazgatójának.

A Magyar Köztársaság elnöke  - az ifjúsági, családügyi, szociális és  esélyegyenlőségi miniszter előterjesztésére - a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (polgári tagozata) kitüntetést adományozza:

érdemes és eredményes munkásságuk elismeréseként
Nagy Béla hegedűművésznek, a Magyar Állami Operaház zenekari  művészének, a Failoni Kamarazenekar koncertmesterének,
Rácz Pál előadóművésznek, hangszerkészítő mesternek.

A miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter előterjesztésére a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (polgári tagozata) kitüntetést adományozta:

érdemes és eredményes munkássága elismeréseként
Palkó Sándornénak, a Miniszterelnöki Hivatal főtanácsosának.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!