Közélet

2015.11.23. 08:07

A Tatabányai Törvényszéken 1835 civil szervezet érintett

Az egyesületek és az alapítványok 2016. március 15. napját követően csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhetnek. A megyénkben 1835 civil szervezet érintett.

(x)

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésekor, vagyis 2014. március 15-én a nyilvántartásba bejegyzett, illetve bejegyzés alatt álló civil szervezetek a törvény hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg kötelesek a létesítő okiratuknak mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a hatályos Ptk. szabályainak.

A civil szervezetek nyilvántartásba vételét és a nyilvántartás vezetését a bíróság, megyénkben a Tatabányai Törvényszék végzi. A megyénkben nyilvántartott civil szervezet mintegy fele helyezkedett az új jogszabály hatálya alá. A változás, vagyis a létesítő okirat módosítására vonatkozó kötelezettség Komárom-Esztergom Megyében így jelenleg mintegy 1000 civil szervezetet - egyesületet, sportegyesületet, szövetséget, klubot, vadásztársaságot, polgárőrséget, alapítványt - érint. Ezek a szervezetek 2016. március 15-ét követően a korábbi jogszabályoknak megfelelő alapszabállyal, illetőleg alapító okirattal nem működhetnek jogszerűen.
Tekintettel a végső határidő közelségére és a civil szervezetek nagy számára, a bíróságoknak a közeljövőben hirtelen növekvő ügyteherre kell készülniük.

Annak érdekében, hogy a civil szervezetek új Ptk. hatálya alá helyezkedése zökkenőmentesen megvalósuljon, a bíróság az erőforrások hatékonyabb elosztásával és a munkafolyamatok átszervezésével segíti az ügyszak működését, együttműködik szakmai napok szervezésében az Ügyvédi Kamarával és a Civil Információs Centrummal közösen, de ahhoz, hogy a civil szervezetek működése, akár a jövő évi pályázatokon való részvétele zökkenőmentes legyen, a civil szervezetek aktív közreműködésére is szükség van.

A 2016. március 16-i határidő lejárata előtti időszak ügydömpingjének elkerülhetősége miatt felhívjuk a civil szervezetek figyelmét az alábbiak szerinti módosítási kötelezettségre és arra, hogy változásbejegyzési kérelmeiket folyamatosan előterjeszthetik a Tatabányai Törvényszéken.
Számos olyan civil szervezet működik, amely nem rendelkezik úgynevezett állandó jogi képviselővel, akik felhívnák a civil szervezetek figyelmét a módosítások szükségességére. Ezért a bíróság általános tájékoztatóval, mindenki számára hozzáférhető felhívással, valamint a szükséges nyomtatványok elérhetővé tételével igyekszik a jogi képviselővel nem rendelkező feleket eligazítani az eljárás menetében.

A legfontosabb rendelkezések jogszabályi háttere:
A létesítő okirat módosításához a legfőbb szerv döntése szükséges.
A létesítő okiratot az új Ptk. általános szabályai és az egyesületekre, alapítványokra vonatkozó speciális szabályok szerint kell módosítani.
Az általános rendelkezéseket az új Ptk. 3:1.§ - 3:48.§-aiban, az egyesületekre vonatkozó speciális rendelkezéseket a 3:63.§ - 3:87.§-aiban, míg az alapítványokra vonatkozóakat a 3:378.§ - 3:404.§-aiban találják.

A módosítás során figyelemmel kell lenni fenti szabályokon túl az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényre (Ectv.), valamint a speciális jogállású szervezetekre vonatkozó jogszabályokra (pl. sportegyesület, vadásztársaság, polgárőr szervezet).

Az egyesületek esetében a létesítő okirat módosítását elhatározó közgyűlés jegyzőkönyvét, jelenléti ívet is csatolni kell a változásbejegyzési kérelemhez.

Amennyiben a szervezetnél egyidejűleg tisztújítás is történik, akkor a hatályos jogszabályoknak megfelelő feladatvállaló nyilatkozatot is tennie kell a vezető tisztségviselőknek, amelyet szintén csatolni kell.
Ha a szervezet székhelye változik, akkor székhelyhasználati engedély, valamint tulajdoni lap is szükséges a változásokhoz.

További változás, hogy 2015. január 1. napjától új (ÁNYK) formanyomtatványok kerültek bevezetésre, amelyek a www.birosag.hu oldalon érhetőek el.

A formanyomtatványok használatához fontos tudnivaló, hogy külön program telepítése szükséges.
Az egyesületekre vonatkozó változásbejegyzési kérelem-nyomtatvány a PK – 101 V, míg az alapítványokra vonatkozó a PK -102 V.
Az ÁNYK nyomtatványokon túlmenően a www.birosag.hu weboldal civil szervezetekre vonatkozó részénél számos formanyomtatvány és mintaokirat tölthető le, amelyeket az eljárásban fel lehet használni.

A nyomtatványokat a kérelmező választása szerint be lehet nyújtani elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül, vagy papír alapon.
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról, és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában meghatározott szervezetnek azonban az eljárás kötelezően elektronikus. Ennek megfelelően a teljesség igénye nélkül az elektronikus eljárás vonatkozik a közhasznú szervezetekre, továbbá a hegyközségekre, pártokra, az országos sportági szakszövetségekre és a szövetségekre, de a jogi képviselővel eljáró civil szervezetekre is.

Az eljárásra jogosult egyesületek esetén a nyilvántartásban szereplő képviselő, míg alapítványok esetében az alapító/alapítók.
A változásbejegyzési eljárásban valamennyi iratot teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell benyújtani – vagyis az okiraton két tanú az aláírásával igazolja, hogy a nyilatkozatot tevő a nem általa írt okiratot előttük írta alá.

Az eljárásban való eligazodás elősegítésére igénybe vehető a Civil Információs Centrum (2800 Tatabánya, Kós Károly u. 2.), ahol a nonprofit szervezetek számára nyújtanak szakszerű, és időszerű tanácsokat.

A Tatabányai Törvényszék a civil szervezetek teljes körű tájékoztatása érdekében 2015. december 7. napjára nyílt napot szervez, amelyen való részvétel előzetes jelentkezés alapján lehetséges, jelentkezni 2015. december 5. napjáig lehet a Tatabányai Járásbíróság Elnöki Irodáján az alábbi telefonszámon: (34)-513-070/250-es mellék.

További információ:
dr. Szabó Ferenc sajtószóvivő
dr. Lehel Enikő sajtótitkár
Tatabányai Törvényszék
sajtó[email protected]

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!