19°
32°
19°

Rózsakeresztesek és más titkos társaságok

A legendák szerint a Rózsakeresztes Testvériséget Christian Rosenkreutz alapította a 15. század első éveiben. A valóságban azonban ilyen személy nem is létezett, és a Rózsakeresztesek alapítója az eredetileg lutheri és paracelsus-i tanokat követő Johann Valentin Andreae volt, aki a 17. században elsősorban gnosztikus teológiára épülő evangélikus-keresztény-ezoterikus iskolát hozott létre.

A Rózsakeresztesek szervezete


A társaság törvényeit 1767-ben állapították meg, és 1777-ben tökéletesítették. A rózsakereszteseknek nyolc fokozatuk volt. A négy alsóbb fokozatot követte a tulajdonképpeni felavatás, amikor a jelöltet hatásos szertartásokon, erdő mélyén vagy csak a hold által megvilágított sötét teremben, mellének szegezett kardok között felvették az adeptusok közé. A négy adeptusi fokozatot követte a magister, majd a mágus fokozata. Hogy a mágust micsoda titokba avatták be, nem tudjuk.
A rózsakeresztesek szervezete erősebb volt, mint az összes többi titkos társaságé. Legfontosabbnak a titoktartást tekintették. A rózsakeresztes nem ismerte társait, sokszor még főnökét sem. Ezzel szemben mindent be kellett jelentenie feljebbvalóinak, különösen tudományos eredményeit. Titoktartásuk ereje olyan nagy volt, hogy még a kiugrók sem árulták el őket. Így meglehetősen keveset tudunk a rózsakeresztesek működéséről. De kétségtelen, hogy a 18. század utolsó éveiben nagyon sok hívük volt Németországban és Ausztriában, ahol ebben az időben az emberek csalódtak a szabadkőművességben. Ausztriából terjedt aztán át a mozgalom Magyarországra.

Szimbólumok és tanítások

A rózsakeresztesek szimbólumának, a Rózsakeresztnek a jelentése Krisztus halála és feltámadása. A rózsakeresztes testvériség tanításai sokat merítettek a manicheus és a gnosztikus filozófiából, ami részben a templomosoknál is fellelhető volt. Ez az áramlat a 17. századtól némileg összeolvadt a korai szabadkőművességgel. Erről ír Goethe (aki állítólag fiatalkorában átesett egy rózsakeresztes beavatáson) Die Geheimnisse (Rejtelmek) című költeményében, amely azonban csak töredékesen ismert.

A rózsakereszteseket a római katolikus egyház üldözte, az inkvizítorok az eretnekség egyik formájának tekintették.

Ismert rózsakeresztesek: Paracelsus, Nostradamus, Francis Bacon, Comenius.

Az Opus Dei

A magyarul Isten Műve nevű egyházi szervezetet egy spanyol pap, Josemaría Escrivá de Balaguer alapította Madridban, 1928. október 2-án. A szervezetet a Katolikus Egyház 1951-ben ismerte el, s 1982 óta személyi prelaturaként működik. Az Opus Dei mind bizonyos egyházi, mind világi körökben vitatott, sokan burkolt hatalmi szerepet látnak (különösen a Vatikáni Bankban végzett vezető) tevékenysége mögött. A Szentszék II. János Pál pápa éveiben működését támogatta, alapítóját boldoggá, majd szentté avatta. A szervezet akkor került az érdeklődés középpontjába, amikor Dan Brown: A da Vinci-kód című könyve megjelent.

Az Opus Dei meghirdetett célja a tagjai, követői részére a keresztény szellemiség, a katolicizmus erősítése munkával, a családi és a társadalmi életben végzett szerepvállalással.
A szervezet hitvallása szerint a munka és a mindennapi életkörülmények lehetőséget jelentenek az Istennel való találkozásra, arra, hogy felebarátainkat szolgáljuk, és hogy a társadalmi viszonyok javításához hozzájáruljunk. Minden megkeresztelt ember meg van hívva arra, hogy Krisztust kövesse, vagyis arra, hogy az evangélium szerint éljen és Krisztus tanítását hirdesse.

Igyekeznünk kell a teljesen anyagi dolgokon, Isten és minden ember szolgálatán keresztül szentté válni – fogalmazott az Opus Dei alapítója. A család, a házasság, a munka és a mindennapi elfoglaltságok állandó alkalmat kínálnak arra, hogy Krisztussal találkozzunk, őt utánozzuk az emberi és keresztény értékek – a szeretet, a türelem, az alázatosság, a szorgalom, az igazságosság, az öröm, stb. – gyakorlása révén.
Mivel az Opus Dei lelkiségének középpontjában a mindennapi élet áll, ezért a tagok számára a munkahelyen és a családban való helytállás a legfontosabb. Természetesnek számít az Egyház tanításainak követése életviteli dolgokban (pl. ami a fogamzásgátlást, a házasságon kívüli szexuális életet, az abortuszt, a kábítószereket, stb. illeti).

A Ku Klux Klan

A Ku Klux Klan több korábbi, illetve jelenleg is működő, titkosan szerveződő, erőszakos társaság neve, melyek az Egyesült Államok területén működtek és működnek. Sokezer ártatlan embert félemlítettek, korbácsoltak és öltek meg bőrszínük, hitük, meggyőződésük miatt.

A Ku-Klux-Klánt 1865. december 24-én Tennessee államban hat fiatal háborús veterán, Calvin E. Jones, John B. Kennedy, Frank O. McCord, John C. Lester, Richard R. Reed, és James R. Crowe alapította. A csoport neve Ku Klux Klán lett, mely egyes vélemények szerint a görög „kyklos” (kör) szóból eredeztethető, mások azonban puszta hangutánzó szóként értelmezik, a puska ropogása után.
Politikai indíttatásuk nem volt, inkább csak a háború utáni nyomott hangulatot akarták feldobni azzal, hogy a nyilvánosságnak szánt verekedéseket produkáltak. Szokásaik közé tartozott többek között, hogy éjszakánként arcukat fehér lepedővel eltakarva végiglovagoltak a vidéken. Politikai színezetet akkor kapott a szervezet, amikor tagjai rájöttek, hogy a törvényileg ugyan felszabadított, a gyakorlatban azonban rabszolgasorban élő babonás feketéket ezekkel a kilovaglásokkal meg lehet félemlíteni. A déli államok területeiről érkező fehérek egyre nagyobb számban jelentkeztek a Ku-Klux-Klánba.
Mivel többféle csoport szerveződött, 1867-ben Nashville-ben központi gyűlést tartottak, amely összekovácsolta az egységeket. Állítólag ebben az időben a szervezet félmillió aktív taggal és számtalan szimpatizánssal rendelkezett. Legfőbb céljuk a feketék különféle módszerekkel történő megfélemlítése, és a rájuk vonatkozó jogkiterjesztések megakadályozása volt.

1874 után a Ku-Klux-Klán visszaszorult, azonban a 20. században újjáéledt. William Joseph Simmons metodista pap 1915-ben újjászervezte és tekintélyes politikusokat, bírókat, seriffeket sikerült az ügynek megnyernie. 1925. augusztus 8-án az újjáalakult titkos rasszista szervezet megtartotta első ülését, ahol mintegy 200 ezer ember vett részt. Az első világháború után a szervezet tagjainak száma elérte az 5 milliót.

Még manapság is élénk vita folyik a Ku-Klux-Klán megítéléséről. Többek szerint a szervezetnek nagyobb befolyást tulajdonítottak, mint amivel valójában rendelkezett. Van, aki úgy vélekedik, hogy a gyakorlatban csak annyi volt a céljuk és a jelentőségük, hogy a feketék megfélemlítésével a választások menetét befolyásolják, és a hatalom megszerzésben segédkezzenek.

Napjainkban a Ku Klux Klan tagjai a feketék és zsidók helyett egyre inkább a spanyol anyanyelvű bevándorlók ellen fordulnak.

orvosi szenzáció
Lélegzetvisszafojtva figyeli a világ a sziámi ikrek szétválasztását
Időjárás / 59 perce
Felhők enyhíthetik a perzselő napsütést kedden
Erre szükség is lesz, hiszen akár 35 fok is lehet.
Gyász
,,Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a kegyetlen halál mindent összetépett. Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél, nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél. Egy reményünk van, mi éltet és vezet, hogy egyszer majd találkozunk veled." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Vida István szeretett férj, édesapa, nagyapa életének 70. évében súlyos betegség után elhunyt. Búcsúztatása 2018. augusztus 23-án, csütörtökön 10 óra 30 perckor lesz a Síkvölgyi temető szóróparcellájánál. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek és fájdalmunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Németh Mária volt Sipos Andrásné 87. életévében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. augusztus 22-én, szerdán 15 órakor lesz Tatán, az Almási úti temetőben. A gyászoló család
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk Szabó István hamvasztás utáni búcsúztatásán megjelentek, ravatalára a kegyelet virágait helyezték és fájdalmunkban őszinte együttérzéssel osztoztak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Haris Sándorné Petro Hermina 93 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2018. augusztus 21-én, kedden 11 órakor lesz a szőnyi katolikus temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésén megjelennek, sírjára koszorút, virágot helyeznek, s gyászunkban együtt érző szívvel osztoznak. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Pápai Péterné Vörös Éva az OTP nyugdíjasa 79 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. augusztus 21-én, kedden 10 órakor lesz Tatabányán, az újtelepi temetőben (sírnál). Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek, s gyászunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Csóti Dezsőné Hájas Mária 85 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2018. augusztus 22-én, szerdán 15 órakor lesz a környei temetőben. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Váradi Gézáné Greiner Ilona (Csöpi) 83 éves korában elhunyt. Drága halottunk hamvait szűk családi körben helyeztük végső nyugalomra. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Fenes Gyuláné 81 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. augusztus 17-én, pénteken 13 órakor lesz az oroszlányi városi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat utolsó útjára elkísérik és mély gyászunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk Hüttner Kálmánné Balogh Éva búcsúztatásán megjelentek és gyászunkban őszinte szívvel osztoztak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Vollein Tibor 60 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. augusztus 17-én, pénteken 16 órakor lesz a kocsi katolikus temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk temetésén megjelennek, sírjára koszorút, virágot helyeznek és gyászunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Ifj. Petti Vilmos életének 51. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. augusztus 17-én, pénteken 10 órakor lesz az almásfüzítői temetőben. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Juhász Miklósné Rétai Mária életének 93. éveben csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. augusztus 17-én, pénteken 13 órakor lesz a komáromi temetőben. A gyászoló család
"Nem haltam meg, csak álmodni mentem. Nem hagytam itt senkit, csak előre mentem." Emlékezünk Nyári József Bozsó halálának 5. évfordulóján. Szerető felesége és családja
"Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, Nyugalmadat nem zavarja senki, Életed elszállt, mint a virágillat. De emléked ragyog, mint a fényes csillag, Utat mutatsz, mert szívünkben örökké itt maradsz." Fájó szívvel emlékezünk Lippai István halálának 18. évfordulóján. Szerető családja
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Holczer István életének 58. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. augusztus 16-án, csütörtökön 15 órakor lesz Tatán, az Almási úti temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk búcsúztatásán megjelennek, sírjára koszorút, virágot helyeznek és mély gyászunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szabó István 87 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. augusztus 16-án, csütörtökön 12 órakor lesz Tatabányán, a felsőgallai temetőben. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Csík László (Csikó) 53 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. augusztus 16-án, csütörtökön 11 órakor lesz sírnál Tatán, a Kocsi úti új temetőben. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Tóth László Attila (Basa) életének 53. évében hosszú betegség után váratlanul elhunyt. Lelki üdvéért a gyászmisét 2018. augusztus 16-án, csütörtökön 16 órakor tartjuk a baji templomban, ezt követően 17 órakor búcsúztatjuk a temetőben. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Kozma István ács 75 éves korában elhunyt. Temetése 2018. augusztus 16-án, csütörtökön 17 óra 30 perckor lesz a bokodi temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk búcsúztatásán megjelennek, ravatalára koszorút, virágot helyeznek és gyászunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Kecskés Katalin életének 48. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. augusztus 15-én, szerdán 10 órakor lesz Tatabányán, az újtelepi temetőben (új ravatalozó). Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk búcsúztatásán megjelennek, ravatalára a kegyelet virágait helyezik és fájdalmunkban együtt érző szívvel osztoznak. A gyászoló család
Virágkarnevál / 9 órája
A Krones megérkezett Debrecenbe kapta a fődíjat
visszafordítható? / 9 órája
A klímaváltozás okozhatja egyes madárfajok populációjának csökkenését
a keresztény tökéletességet élte meg / 9 órája
Erdő Péter: Szent István világnézete ma is aktuális
Aretha Franklin / 10 órája
Augusztus 31-én temetik el a soul királynőjét Detroitban
szerencsés megmenekülés / 11 órája
Énekelt és jógázott a tengerbe esett brit nő
55 éves volt / 12 órája
Elaltatták a legöregebb európai állatkerti gorillát