Közélet

2009.07.18. 10:02

Igazgatói intő a tanároknak?

A diák tragikus halálának okait vizsgálta a bizottság, majd kimondta, hogy a Szent Istvános tanárok asszisztáltak a tanulók fegyelemsértéseinek. A szakszervezeti elnök még nem látott példát arra, hogy kis híján egy egész tanári kar ellen fegyelmit indítanának. Az egyik pedagógus nem tudja, mit csinálna utólag máshogy.

Sz. A.

Mint korábban beszámoltunk róla, az esztergomi Szent István Gimnázium egyik 16 éves tanulója egy, az utolsó tanítási napon elkövetett diákcsínyt követően öngyilkosságot követett el. Az igazgató fegyelmi vizsgálatot kezdeményezett az ügyben 22 tanár ellen, ezért az önkormányzat segítségét kérte, hogy független vizsgálóbiztos és fegyelmi tanács vizsgálja ki az ügyet.

Az ideiglenes vizsgálóbizottság szerint a tragédia azért következhetett be, mert Balázs már napok óta felfokozott idegállapotban volt, melynek egyik oka az iskolában zajló, nyugtalanító eseményekben keresendő. A gimnázium pedagógusa nem érti, a szakszervezeti vezető kifogásolja a fegyelmi eljárást, az öngyilkos diák édesapja pedig egyre inkább úgy érzi, hogy a tragédia helyi politikai üggyé vált.   

Fegyelmi vizsgálat

„Összefüggés a tanárok tettei és az öngyilkos diák tragédiája között. Fegyelmi vizsgálatok Esztergomban” címmel küldött ki  sajtónyilatkozatot az esztergomi önkormányzat, amelyben az alábbiak olvashatóak:

„Az esztergomi Szent István Gimnázium igazgatója a tantestület 22 tagja ellen kezdeményezett fegyelmi vizsgálatot az utolsó tanítási napokban elkövetett sorozatos fegyelemsértések gyanújával. A nevelők majdnem mindegyikét érinti az eljárás, így a testület tagjai közül elfogulatlan vagy nem érintett, a jogszabályban rögzített követelményeknek megfelelő közalkalmazott vizsgálóbiztost és fegyelmi tanácsi tagokat nem tudott az intézményvezető kijelölni. Ezért megkereséssel fordult Esztergom önkormányzata, mint fenntartó felé vizsgálóbiztos és fegyelmi tanácsi tagok kijelölése érdekében."

Mindenesetre az ideiglenes vizsgálóbizottság az önkormányzat számára készített jelentése szerint „közvetett összefüggésként megállapítható, hogy a tragédia azért következhetett be, mert V. Balázs már napok óta felfokozott idegállapotban volt, melynek egyik oka az iskolában zajló, nyugtalanító eseményekben keresendő. A tanári kar azon tagjai, akik idejének, energiájának jó részét egy éve folyamatosan az igazgató tekintélyének aláásása vitte el, nyilvánvalóan kevesebbet foglalkoztak diákjaik lelki- és építő nevelésével. Tény, hogy amennyiben a Szent István Gimnázium 2009. június 13-án ügyeletes, illetve órát adó tanárai, valamint osztályfőnökei az igazgató által adott utasítást követve megtartják a tanórát, V. Balázsnak nem lett volna lehetősége fegyelemsértést elkövetnie és elkeserednie”.


A tanárok is felelősek?

A bizottság a jelentés elfogadását követően egyelőre nem befejezte, hanem felfüggesztette munkáját, mivel az ügyben folyó rendőrségi vizsgálat eredményét nem ismerik, és a diák búcsúüzenetét tartalmazó mobiltelefonos videófelvételről is csak a sajtóból tudtak ismereteket szerezni.

A közleményből kiderül: a bizottság meghallgatta az iskola vezetőjét, a tanárokat és más munkatársakat is. Ezeknek a meghallgatásoknak alapján azt a véleményt fogalmazták meg, hogy „a 2009. június 13-án (a tragédia napja) és az ezt megelőző időszakban a Szent István Gimnázium pedagógusai többször aktívan illetve passzívan asszisztáltak és teret engedtek a diákok fegyelemsértéseinek, ezáltal a diákok támogatva érezhették magukat a fegyelem lazításában. Ebben a helyzetben fordulhatott elő olyan… fegyelmi vétség, hogy V. Balázs több társával együtt részt vett az igazgatói iroda elfoglalásában a diákok által „sztrájknak” titulált napon. … Kurnász László iskolaigazgató és munkáltató határozott utasítása ellenére, a gimnázium pedagógusai a munkaköri leírásuk ellenére nem kezdték meg tanóráik megtartását, diákjaikat felügyelet nélkül hagyták, ezáltal teret engedtek különböző fegyelemsértések elkövetésére. Ugyanez volt a helyzet 2009. június 13-án… V. Balázs a tűzgyújtási kísérlet fegyelemsértését ekkor követte el. Ennek következményeképpen természetesen jogosan, de vitatható indulati elemekkel a tanárai felelősségre vonták. Egy instabil, vagy felfokozott lelkiállapotban lévő fiatal fiúnál ez is közrejátszhatott az öngyilkosság elkövetésében.”

A gimnázium közelmúltja

2007. április 19. A polgármester és a szülők egyeztetnek arról, hogy miként alakuljon a város és a kormány megállapodása értelmében az irgalmas nővérek rendjének tulajdonába visszakerült épületben tanuló diákok oktatásának jövője. Felmerül, hogy a főiskola Kossuth úti kollégiumában hat, a Bibliothecában hét terem nyílna meg az Istvánosoknak.

2007. április 29. Az önkormányzat testületi ülésén hangzik el: az iskola a volt Hell-iskola kertvárosi épületébe költözik átmenetileg, végleges megoldást az önkormányzati tulajdonba kerülő Dobó Katalin Gimnázium nyújt legkésőbb 2010-től. Az önkormányzat kötelezettséget vállal: a két iskola önálló működését megtartja.

2007. június 5.: Az önkormányzat dönt; a gimnázium az Esztergom-Kertvárosi, régi Hell-szakközépiskola felújításra szoruló épületébe költözik.

2007. szeptember 10. Ezen a napon kezdődik a tanév a gimnáziumban, mert nem sikerült időben felújítani a Hell-iskola épületét, a régi, vízivárosi épületet pedig már átadták a nővéreknek.

2007. szeptember. 19. A megválasztásakor még létezett bizalom megszűnése miatt a polgármester felkérte az igazgatói megbízás közös megegyezéssel történő megszüntetésére Sitku Pál igazgatót. A tantestület nyílt levelben áll ki Sitku Pál mellett.

2007. szeptember 20. Tojással dobta meg egy szülő Meggyes Tamás polgármestert a városházán. A gimnázium tanulói petícióban kérték, hogy ne mentse fel az igazgatót, akit január 31-i hatállyal felmentettek tisztségéből. A magyarázat: a tavaszi kiköltözés körüli mondhatni hisztérikus hangulat kialakulását Sitku intézményvezetőként nem tudta megakadályozni.

2008. január vége A képviselő-testület nem tud igazgatót választani. A két jelentkező közül az egyik pályázata érvénytelen, a másik visszalépett, mert öt helyett fél évre bíznák csak meg.

2008. április 30. Rendkívüli ülésén a képviselő-testület a belső jelölttel, Zara Melindával szemben a külsős Kurnász Lászlót támogatta.

2009. június 5.: Kurnász Lászlót öt évre megválasztja igazgatónak a képviselő-testület.

2009. június 11. Ülősztrájkba kezdtek a Szent István Gimnázium diákjai, hogy így tiltakozzanak Kurnász László igazgató kinevezése ellen.

2009. június 13.: Diákparlamentet hívnak össze az Istvános diákok. Az egyik diák felgyújt, majd elolt egy újságípapírt, több tanár leszidja, végül a fiú öngyilkos lesz, vonat elé veti magát.

2009. június 17: Rendkívüli testületi ülésen ideiglenes bizottságot hozott létre a 16 éves tanuló tragikus halála körülményeinek kivizsgálására az önkormányzat.

2009. július 9. A képviselő-testületi ülésen elvi döntés született arról, hogy egy „elitiskola” megteremtése érdekében megkezdik a Szent István Gimnázium és a Bottyán János Műszaki Szakközépiskola összevonásának vizsgálatát.

Kurnász László ezen a napon keltezett levelében tájékoztatja az érintett pedagógusokat arról, hogy fegyelmi eljárást indít ellenük.

Szembenállás az igazgatóval

A Szent István Gimnázium egyik tanára, Nagy László szerint szó nincs arról, hogy a tanári kar bármikor is az igazgató tekintélyét akarta volna lerombolni, csupán amikor joguk volt véleményt nyilvánítani (az igazgatóválasztások idején), akkor hangot is adtak annak, hogy alkalmatlannak tartják Kurnász Lászlót igazgatónak.

– Először a pályázata, aztán egyéves munkája alapján nem tartottuk alkalmasnak a tisztségre. Amúgy pedig tessék megnézni az eredményeinket, rengeteg versenyen szerepeltek eredményesen a diákjaink, nem igaz, hogy nem foglalkoztunk velük – teszi hozzá a tanár, aki a tragikus szombaton, a diákparlamenti összejövetelen nem tartózkodott az iskolában. Most mégis úgy érzi, hogy azok ellen a tanárok ellen - többek között ellene - indítanak most fegyelmi eljárást, akik ott voltak a csütörtöki sztrájkon, vagy a szombati diákösszejövetelen.

– Nem tudom azóta sem, hogy mit csinálnék másként. Nem is világos, mit kellett volna tennünk tanárként, amikor a diákönkormányzat sztrájkot hirdetett. Főleg, hogy az igazgató nem adott semmilyen utasítást ezzel kapcsolatban. Akik ott voltak a sztrájk idején, azok ellen indult fegyelmi, legalábbis én úgy érzem. Nyilván azért, mert nem tettek semmit a sztrájk ellen – mondja Nagy László, aki szerint az utolsó pénteken is rendben zajlott a tanítás, az osztályozó értekezlet is megtartották, semmilyen felfokozott hangulat nem jellemezte sem az iskolát, sem a diákokat.

Az apa hat tanárt okol

Megkérdeztük Balázs édesapját, Istvánt is, hogy mit szól a vizsgálóbizottság által megfogalmazottakhoz. A fiát gyászoló édesapa kiemelte, neki csak azzal a hat tanárral van problémája, akik Balázzsal kiabáltak az eset után.

– Abba kell belegondolni, hogy ha mindez kint az utcán történik, akkor mit tett volna a hatóság. Hatan voltak ott, ők kezdték el mondogatni, hogy ő gyújtotta fel a padot. Ilyet nem lehet csinálni, hazugsággal vádolták, azt sulykolták bele, hogy viselnie kell a tette következményeit. A 22 pedagógus megbüntetését azért túlzottnak tartom, de a vizsgálóbizottsági anyagokat nem ismerem, ebben megalapozott véleményt formálni nem tudok. Az viszont nagy baj, hogy ebbe az ügybe belekeveredik a helyi politika is.

Léber Gabriella, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense lapunknak elmondta, közigazgatási eljárás keretében vizsgálják Balázs öngyilkosságát.
– Senki nem tett feljelentést az ügyben. A boncolási jegyzőkönyvet megkaptuk. Bekértük a bizottsági jegyzőkönyvet és határozatot, de még nem kaptuk meg Esztergomból. Ha van bennük olyan adat, amely miatt felmerül a bűncselekmény gyanúja, akkor megindítjuk a büntető eljárást, ha nem, akkor a közigazgatási eljárást egy határozattal lezárjuk  – tette hozzá Léber Gabriella.

Kerpen Gábor: Aki felkéri erre a szakszervezetet, azt a bíróságon is képviseljük

Kerpen Gábor, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke még nem hallott olyat, hogy szinte a teljes tanári kar ellen induljon fegyelmi eljárás. Az elnök kiemelte, hogy a bizottság ígéretet tett arra, hogy a meghallgatásoknak semmilyen munkajogi következménye nem lesz, vagyis sem fegyelmi eljárást, sem elbocsátást nem vonhatnak maguk után a meghallgatások.

– Semmilyen fenntartónak nincs közvetlen jogköre a beosztottakkal kapcsolatban. A bizottsági munkának pedig, ahogy az előbb is mondtam, nem lehet köze a tanárok csütörtöki és szombati magatartásához, lévén nem azt hivatott vizsgálni, hanem a diák öngyilkosságát. Azzal nincs semmi baj, hogy a polgármester kivizsgáltatta a diák halálának körülményeit, hiszen az a dolga, hogy kiderüljön az igazság – véli Kerpen Gábor, akitől azt is megtudtuk, hogy a bizottság beleegyezett abba, hogy a PDSZ jogi képviselője is jelen legyen a tanárok meghallgatásán, ha kérik, viszont egyetlen egy esetben, mégpedig Balázs osztályfőnökének meghallgatásakor ezt mégsem biztosították, ráadásul semmilyen méltányolható magyarázatot nem adtak ennek miértjére.

– Aki felkéri erre a szakszervezetet, azt a bíróságon is képviseljük. Azokon a bizottsági üléseken, amelyeken én jelen voltam, nem került szóba, hogy Balázs milyen lelkiállapotban volt, és a bizottság véleményem szerint nem megalapozottan állapítja meg azt. A meghallgatásokon az derült ki számomra, hogy az elmúlt években pont hogy nagyon jó minőségű oktatás-nevelést folytattak a pedagógusok a gimnáziumban – teszi hozzá a PDSZ-elnök, aki szerint vizsgálható, de nem a bizottság hatáskörében az, hogy csütörtökön hogyan viselkedtek a tanárok a diákok polgári engedetlensége közben vagy hogy szombaton melyik diák maradt felügyelet nélkül és miért.

– Az intézményvezetőnek joga van bármely közalkalmazott ellen fegyelmit indítani, de az, hogy több héttel egy olyan esemény után lépi ezt meg, amelyen ő is részt vett, olyan benyomást kelt bennem, mintha az önkormányzat javasolta volna ezt neki – tette hozzá Kerpen Gábor.

– Semmilyen fenntartónak nincs közvetlen jogköre a beosztottakkal kapcsolatban. A bizottsági munkának pedig, ahogy az előbb is mondtam, nem lehet köze a tanárok csütörtöki és szombati magatartásához, lévén nem azt hivatott vizsgálni, hanem a diák öngyilkosságát. Azzal nincs semmi baj, hogy a polgármester kivizsgáltatta a diák halálának körülményeit, hiszen az a dolga, hogy kiderüljön az igazság – véli Kerpen Gábor, akitől azt is megtudtuk, hogy a bizottság beleegyezett abba, hogy a PDSZ jogi képviselője is jelen legyen a tanárok meghallgatásán, ha kérik, viszont egyetlen egy esetben, mégpedig Balázs osztályfőnökének meghallgatásakor ezt mégsem biztosították, ráadásul semmilyen méltányolható magyarázatot nem adtak ennek miértjére.

– Aki felkéri erre a szakszervezetet, azt a bíróságon is képviseljük. Azokon a bizottsági üléseken, amelyeken én jelen voltam, nem került szóba, hogy Balázs milyen lelkiállapotban volt, és a bizottság véleményem szerint nem megalapozottan állapítja meg azt. A meghallgatásokon az derült ki számomra, hogy az elmúlt években pont hogy nagyon jó minőségű oktatás-nevelést folytattak a pedagógusok a gimnáziumban – teszi hozzá a PDSZ-elnök, aki szerint vizsgálható, de nem a bizottság hatáskörében az, hogy csütörtökön hogyan viselkedtek a tanárok a diákok polgári engedetlensége közben vagy hogy szombaton melyik diák maradt felügyelet nélkül és miért.

– Az intézményvezetőnek joga van bármely közalkalmazott ellen fegyelmit indítani, de az, hogy több héttel egy olyan esemény után lépi ezt meg, amelyen ő is részt vett, olyan benyomást kelt bennem, mintha az önkormányzat javasolta volna ezt neki – tette hozzá Kerpen Gábor. A gimnázium közelmúltja 2007. április 19. A polgármester és a szülők egyeztetnek arról, hogy miként alakuljon a város és a kormány megállapodása értelmében az irgalmas nővérek rendjének tulajdonába visszakerült épületben tanuló diákok oktatásának jövője. Felmerül, hogy a főiskola Kossuth úti kollégiumában hat, a Bibliothecában hét terem nyílna meg az Istvánosoknak.

2007. április 29. Az önkormányzat testületi ülésén hangzik el: az iskola a volt Hell-iskola kertvárosi épületébe költözik átmenetileg, végleges megoldást az önkormányzati tulajdonba kerülő Dobó Katalin Gimnázium nyújt legkésőbb 2010-től. Az önkormányzat kötelezettséget vállal: a két iskola önálló működését megtartja.

2007. június 5.: Az önkormányzat dönt; a gimnázium az Esztergom-Kertvárosi, régi Hell-szakközépiskola felújításra szoruló épületébe költözik.

2007. szeptember 10. Ezen a napon kezdődik a tanév a gimnáziumban, mert nem sikerült időben felújítani a Hell-iskola épületét, a régi, vízivárosi épületet pedig már átadták a nővéreknek.

2007. szeptember. 19. A megválasztásakor még létezett bizalom megszűnése miatt a polgármester felkérte az igazgatói megbízás közös megegyezéssel történő megszüntetésére Sitku Pál igazgatót. A tantestület nyílt levelben áll ki Sitku Pál mellett.

2007. szeptember 20. Tojással dobta meg egy szülő Meggyes Tamás polgármestert a városházán. A gimnázium tanulói petícióban kérték, hogy ne mentse fel az igazgatót, akit január 31-i hatállyal felmentettek tisztségéből. A magyarázat: a tavaszi kiköltözés körüli mondhatni hisztérikus hangulat kialakulását Sitku intézményvezetőként nem tudta megakadályozni.

2008. január vége A képviselő-testület nem tud igazgatót választani. A két jelentkező közül az egyik pályázata érvénytelen, a másik visszalépett, mert öt helyett fél évre bíznák csak meg.

2008. április 30. Rendkívüli ülésén a képviselő-testület a belső jelölttel, Zara Melindával szemben a külsős Kurnász Lászlót támogatta.

2009. június 5.: Kurnász Lászlót öt évre megválasztja igazgatónak a képviselő-testület.

2009. június 11. Ülősztrájkba kezdtek a Szent István Gimnázium diákjai, hogy így tiltakozzanak Kurnász László igazgató kinevezése ellen.

2009. június 13.: Diákparlamentet hívnak össze az Istvános diákok. Az egyik diák felgyújt, majd elolt egy újságípapírt, több tanár leszidja, végül a fiú öngyilkos lesz, vonat elé veti magát.

2009. június 17: Rendkívüli testületi ülésen ideiglenes bizottságot hozott létre a 16 éves tanuló tragikus halála körülményeinek kivizsgálására az önkormányzat.

2009. július 9. A képviselő-testületi ülésen elvi döntés született arról, hogy egy „elitiskola” megteremtése érdekében megkezdik a Szent István Gimnázium és a Bottyán János Műszaki Szakközépiskola összevonásának vizsgálatát.

Kurnász László ezen a napon keltezett levelében tájékoztatja az érintett pedagógusokat arról, hogy fegyelmi eljárást indít ellenük. -->

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!