Közélet

2007.11.22. 17:40

Közösségi szolidaritás - a nagy ellátó rendszerek átalakításával?

Árpád-házi Szent Erzsébet emlékével most, az évfordulón sok fórumon foglalkoznak. Ennek kapcsán nyilatkozott a szolidaritás mibenlétéről, szükségességéről, Erzsébet példájáról a magyar katolikus egyház vezetője.

kemma.hu

[caption id="" align="alignleft" width="330"] Erdő Péter bíboros, prímás, érsek
[/caption] 

- Nem elég egy társadalomban az emberi bajokon úgy segíteni, hogy az adóinkból közös intézményeket hozunk létre, az emberi segítő szeretetre elemi szükség van - nyilítkozta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a Magyar Tudományos Akadémia Szent Erzsébetről tartott tudományos konferenciáján. Úgy véli: a nagy rendszerek átalakításánál mindig figyelembe kell venni a szolidaritást, és ezt közösségi szempontból is érvényesíteni kell.  Mit üzen a ma emberének Szent Erzsébet példája? A kereszténység kezdeteitől fogva mindig jelen volt az életszentség eszményében a példakép, csupán a példa hangsúlya változott a történelem különböző korszakainak megfelelően. Eleinte a vértanú volt a legfőbb példakép, később a vértanúhoz az aszkéta, a hitvalló alakja is csatlakozott. A középkorban elsősorban a csodavárás dominált, vagyis apró-cseprő bajaikkal az emberek mindig a szentekhez fordultak. Ám nemcsak a csodákban áll az életszentség, hanem fontosak az erények, a jótettek sokasága, az értékes élet az egésze. Később fölmerült annak igénye is, hogy nem elég csupán a szentek közbenjárását kérni, a szentek tökéletességre való törekvését és a kiváló erényeiket nekünk magunknak is követnünk kell.

[caption id="" align="alignleft" width="330"] Cs. Kiss Ernő tatai szobrász Árpád-házi Szent Erzsébetet idéző munkájával
[/caption]

Szent Erzsébet személye már a maga korában is kivételesnek számított, hiszen tömegmozgalmat indított el az akkori Európában. Szerette a szegényeket, kórházakat alapított, személyesen ápolta a betegeket, minden vagyonát erre költötte. Szent Erzsébet még személyi szükségleteiről is lemondott, hogy másokat segítsen, és ez olyan példa volt, amelyet már akkoriban is mindenki megértett. Ez a példa a szolidaritásra, a szeretet átadására, a mások érdekeivel való azonosulásra buzdíthatja a ma emberét is? Ez a példa mindig aktuális. Ma különösen azért, mert az utóbbi 100-150 évben hajlamosak voltunk azt hinni, hogy egymás segítése, bajaink megoldása alapvetően szervezési probléma. Úgy véltük, elegendő jól megszervezni a társadalmi ellátórendszereket, és ha működik a struktúra, akkor az egyénnek ezzel már nem kell érzelmileg foglalkoznia, elégendő, ha levonják az adójából az erre szánt összeget. Ehhez képest ma rá kell jönnünk arra, hogy önmagában nem elég, ha működtetjük a nagy társadalmi rendszereket, mert szeretetet és személyes együttérzést egyetlen intézmény sem tud adni, erre csak emberek képesek. És ez a lényeg! A segítő szeretetre elemi szükségük van az embereknek. Persze ezenközben lehet mérlegelni azt, hogyan lehet jól megszervezni a társadalmi szolidaritást és ehhez milyen intézményekre van szükség.

Diós István: A szentek élete

...Lajosnak tapasztalnia kellett, hogy felesége szívét, jóllehet nagyon szereti őt, nemcsak ő birtokolja: Isten volt az, aki Erzsébetet egészen lefoglalta magának. És Lajos hálás hittel vette tudomásul, hogy felesége néha éjszaka fölkel mellőle, és a hideg padlóra fekszik, hogy Isten szeretetéért egy időre elhagyja férje közelségét. Azon sem ütközött meg, ha Erzsébet az asztalnál egy falatot sem evett, mert éppen böjtölt. Az 1225-ben kitört éhínség idején teljes tekintélyével mögötte állt, amikor Erzsébet fölnyitotta a kamrákat és hombárokat, és ,,kifosztva'' a várat, segített az éhezőkön.

Erzsébet legbensőbb titka s egyúttal legvonzóbb vonása az volt, hogy tökéletes összhangot tudott teremteni az Isten és a férje iránti szeretet között. Vannak, akik úgy magyarázzák, hogy a szerelme egyre inkább lelkivé vált. Ám ezt cáfolja az a tény, hogy milyen kimondhatatlan fájdalmat érzett akkor, amikor Lajos 1227-ben keresztes hadjáratra indult. Mintha sejtette volna a jövőt, Lajos ugyanis még útközben megbetegedett és meghalt. A hírt alig merték közölni Erzsébettel, s mikor megtudta, ezzel a kiáltással rohant végig a vár termein: ,,Jaj, Uram Istenem, most az egész világ meghalt számomra!''

Lajos oltalma nélkül nem folytathatta tovább addigi életét, ezért egy óvatlan pillanatban, gyermekeivel együtt elhagyta a várat. A későbbi korokban, amikor már nem értették a szegénység utáni vágyat, amely Erzsébet szívében állandóan égett, menekülését úgy magyarázták, hogy ,,elűzték a várból''. Érdemes fölfigyelnünk arra, hogy ez a későbbi értékelés mennyire megváltoztatta Erzsébet alakját: egy kitaszított, szegénységbe jutott grófnő, aki csodákat művel, hogy legyőzze környezete gonoszságait, jótettet jótettre halmoz, és fiatalon elég a szeretetben. Ez az Erzsébet-kép közelebb állt a hívők lelkéhez, mert érthetőbb volt, mint azé az asszonyé, aki mindezt szabad megfontolással, önként tette, és akinek férje halála adta az alkalmat arra, hogy az evangéliumot minden fenntartás nélkül kövesse.

Utolsó éveiben nagy szerepet játszott Marburgi Konrád, akit maga a pápa jelölt ki Erzsébet lelkiatyjául. Lajos még életben volt, amikor Erzsébet már arra a Konrádra bízta lelke vezetését, akinek 1226-ban engedelmességi fogadalmat is tett. 1228-ban követte őt Marburgba. Konrád ferences komoly, szent buzgósággal teli pap volt, aszkézisben és szegénységben élt. Nagy feladatának tekintette Erzsébet tökéletességének kibontakoztatását. Szigorú lelkivezető volt: kis hibákért is megostorozta Erzsébetet. Ha észrevette ragaszkodását a világ dolgaihoz, azonnal kegyetlenül megvont tőle mindent. Így tiltotta el tőle utolsó társaságát, két kedves szolgálóját is. Erzsébet pedig nem tiltakozott és nem keresett kibúvókat, hanem Krisztus iránti szerelme jeleként tökéletesen engedelmeskedett. Oly hűséggel és hajlékonysággal simult Isten kezébe, hogy emberi szigor nem tudott ártani neki.

De amíg egyik oldalon engedelmességével megkönnyítette lelkivezetőjének dolgát, a másik oldalon szinte lehetetlen feladat elé állította: Konrádnak kellett irányítania Erzsébet mindent felülmúló szeretetének tetteit. Konrád egészségéről is néha maga Erzsébet gondoskodott, mert a betegápolásból sem akarta kivonni magát. A lelkivezető és rábízottja közti harc egyik mozzanata tűnik föl abban a levélben, amelyet Konrád Erzsébet halála után IX. Gergely pápának írt: ,,Könnyek között kérte tőlem, engedjem meg, hogy házról házra járva koldulhasson. Amikor ezt megtagadtam tőle, azt válaszolta: Akkor olyat teszek, amit nem tilthat meg nekem! És nagypénteken (1228-ban), amikor az oltárok minden ékességüktől meg voltak fosztva, a minoriták kápolnájának oltárára tette kezét, és lemondott a saját akaratáról és a világ minden pompájáról. Amikor mindenről le akart mondani, amije csak van, elhúztam az oltártól...''

Erzsébet legbensőbb titka s egyúttal legvonzóbb vonása az volt, hogy tökéletes összhangot tudott teremteni az Isten és a férje iránti szeretet között. Vannak, akik úgy magyarázzák, hogy a szerelme egyre inkább lelkivé vált. Ám ezt cáfolja az a tény, hogy milyen kimondhatatlan fájdalmat érzett akkor, amikor Lajos 1227-ben keresztes hadjáratra indult. Mintha sejtette volna a jövőt, Lajos ugyanis még útközben megbetegedett és meghalt. A hírt alig merték közölni Erzsébettel, s mikor megtudta, ezzel a kiáltással rohant végig a vár termein: ,,Jaj, Uram Istenem, most az egész világ meghalt számomra!'

Lajos oltalma nélkül nem folytathatta tovább addigi életét, ezért egy óvatlan pillanatban, gyermekeivel együtt elhagyta a várat. A későbbi korokban, amikor már nem értették a szegénység utáni vágyat, amely Erzsébet szívében állandóan égett, menekülését úgy magyarázták, hogy ,,elűzték a várból'. Érdemes fölfigyelnünk arra, hogy ez a későbbi értékelés mennyire megváltoztatta Erzsébet alakját: egy kitaszított, szegénységbe jutott grófnő, aki csodákat művel, hogy legyőzze környezete gonoszságait, jótettet jótettre halmoz, és fiatalon elég a szeretetben. Ez az Erzsébet-kép közelebb állt a hívők lelkéhez, mert érthetőbb volt, mint azé az asszonyé, aki mindezt szabad megfontolással, önként tette, és akinek férje halála adta az alkalmat arra, hogy az evangéliumot minden fenntartás nélkül kövesse.

Utolsó éveiben nagy szerepet játszott Marburgi Konrád, akit maga a pápa jelölt ki Erzsébet lelkiatyjául. Lajos még életben volt, amikor Erzsébet már arra a Konrádra bízta lelke vezetését, akinek 1226-ban engedelmességi fogadalmat is tett. 1228-ban követte őt Marburgba. Konrád ferences komoly, szent buzgósággal teli pap volt, aszkézisben és szegénységben élt. Nagy feladatának tekintette Erzsébet tökéletességének kibontakoztatását. Szigorú lelkivezető volt: kis hibákért is megostorozta Erzsébetet. Ha észrevette ragaszkodását a világ dolgaihoz, azonnal kegyetlenül megvont tőle mindent. Így tiltotta el tőle utolsó társaságát, két kedves szolgálóját is. Erzsébet pedig nem tiltakozott és nem keresett kibúvókat, hanem Krisztus iránti szerelme jeleként tökéletesen engedelmeskedett. Oly hűséggel és hajlékonysággal simult Isten kezébe, hogy emberi szigor nem tudott ártani neki.

De amíg egyik oldalon engedelmességével megkönnyítette lelkivezetőjének dolgát, a másik oldalon szinte lehetetlen feladat elé állította: Konrádnak kellett irányítania Erzsébet mindent felülmúló szeretetének tetteit. Konrád egészségéről is néha maga Erzsébet gondoskodott, mert a betegápolásból sem akarta kivonni magát. A lelkivezető és rábízottja közti harc egyik mozzanata tűnik föl abban a levélben, amelyet Konrád Erzsébet halála után IX. Gergely pápának írt: ,,Könnyek között kérte tőlem, engedjem meg, hogy házról házra járva koldulhasson. Amikor ezt megtagadtam tőle, azt válaszolta: Akkor olyat teszek, amit nem tilthat meg nekem! És nagypénteken (1228-ban), amikor az oltárok minden ékességüktől meg voltak fosztva, a minoriták kápolnájának oltárára tette kezét, és lemondott a saját akaratáról és a világ minden pompájáról. Amikor mindenről le akart mondani, amije csak van, elhúztam az oltártól...'

Erdő Péter bíboros, prímás, érsek Cs. Kiss Ernő tatai szobrász Árpád-házi Szent Erzsébetet idéző munkájával -->

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!