22°
26°
12°

Jelentés Tettamantiról

Alig egyéves, és egyre izgalmasabb tárlatokkal hívja fel magára a figyelmet a Víziváros fantasztikus kiállítóhelye, az El Greco Café és Galéria. És, ne feledjük, Vendégház! Most a szomszéd városból származó közismert művész, a dorogi, volt istvános, különleges alkotó, Tettamanti Béla mutatkozott be - nem mindennapi ajánlással.

Antal Béla galériás és az alkotó FOTÓ: RB

Ez pedig egy ifjabb művésztárstól, Dániel András festőművésztől származik. Olyannyira zseniális, frappáns és találó, hogy az egészet – minden felesleges szót kerülve – most közöljük. Mert minek beszéljünk annyit feleslegesen és ráadásul hiába? Ezzel van tele úgyis a világ…

JELENTÉS A KÖZPONTNAK

Tegnap, csaknem pontosan egy csillagközi évvel az expedíció elindulása után megközelítettünk egy ismereteink szerint régóta lakatlan, kék színű bolygót, kockáztatva egy ásatag szatellit-ronccsal, vagy más, az égitestről származó űrszeméttel való nem kívánt találkozást. Inkább az előírásokhoz igazodva, semmint kíváncsiságból három kutatószondát küldtünk az égitestre, melyekből kettő – némely értékelhetetlen anyagmaradványt leszámítva – eredménytelenül tért vissza küldetéséből. Ám a harmadik, civilizációs nyomokra specializált egység figyelemreméltó leletet gyűjtött be útja során.

A tárgy, amelyet a szonda tárolópaneljében találtunk, két, meglehetősen vékony, ám kemény és sima felszínű, megegyező méretű táblából állt, melyek – a technológia alacsonyabb szintjén álló kultúrákra jellemző megoldással – keskeny, flexibilis rögzítőelemekkel voltak egymáshoz erősítve. Egy rég kihalt szóval ezeket szalagoknak nevezhetnénk. A két tábla egyikén primitív, rövid, egyenes vonalakból képzett jelek sorát fedeztük fel. Mivel a fedélzeti fordítóprogram nem tudta értelmezni a feliratot, az eltűnt nyelvekre kifejlesztett szkriptográf segítségével próbáltuk jelentését megfejteni. A kapott eredmény csak szaporította a lelettel kapcsolatos kérdéseket. A program lefuttatása után a készülék kijelzőjén civilizációnk ismerős betűivel a Tettamanti szó jelent meg. Hogy e látszólag értelmetlen hangsor magyarázatát megleljük, további elemzésnek vetettük alá a tárgyat. Óvatosan – az ilyen eljárásoknál szükséges biztonsági szabályok betartásával – a tárgy egyik hosszanti oldalán eloldoztuk egymástól a rögzítő elemeket, s ekkor, szétnyitva a két táblát, közöttük nagyszámú, vékony és hajlékony, többségében fehér színű lapra leltünk. Anyagukat a struktúra analizátor úgynevezett papírként azonosította. Ezt az anyagot a galakszis elmaradottabb zugaiban még a közelmúltban is afféle kezdetleges információhordozóként alkalmazták. A birtokunkba jutott példányokon, melyeket jelentésünkhöz mellékelünk, sajátos ábrákat fedeztünk fel, minden lapnak kizárólag az egyik oldalán. Alapos elemzés után arra a véleményre jutottunk, hogy ezek emberi kéz művei. Jelenlegi ismereteink szerint ez a bolygón valaha nagy számban előforduló, intelligens élőlények – saját elnevezésük szerint: emberek – törzsének felső részéből kinövő nyúlványok végződése volt, melybe egyszerűbb eszközöket illesztve képesek voltak nyomot hagyni valamely erre alkalmas felületen. Nem kizárt, hogy a vizsgált ábrák is hasonló módszerrel készültek. Ha ez így van. a lapokon lévő jelcsoportok – nevezhetjük őket talán egy manapság már nem használt kifejezéssel rajzoknak is – fontos információkat hordozhatnak a bolygó néhai lakóiról, Ebből a feltételezésből kiindulva analízisnek vetettük alá a lapokat.

Dániel András

A vizsgált ábrák többsége fekete vonalak hol ritkább, hol sűrűbb szövedékéből áll, melyet néhol színes foltok tarkítanak. Készítőjük e vonalak segítségével szemlátomást bizonyos, általa nyilván jól ismert formákat igyekezett élethűen ábrázolni. Fölismerhetők például olyan alakzatok, amelyeket számos, szintén innen származó lelettel összevetve, nagy bizonyossággal emberi alakokként értelmezhetünk. E figurák formai sokfélesége a valaha élt bolygólakók gazdag alaktani változatosságára utal. Úgy látszik, közülük sokan pontszerű fejjel bíró, hórihorgas lények voltak, kiknek zömök felsőteste alatt meglepően hosszú végtagok, úgynevezett lábak helyezkedtek el, míg más példányoknak a nyakukból nőtt ki a kezük, vagy óriási szemgolyót, küllős kereket, esetleg más használati tárgyat viseltek a fejük helyén, Külön kategóriát képeztek a teljesen test nélküli egyedek, melyek gombócszerű fejüknél összenőve nagy, burjánzó telepeket alkotva lebegnek a semmiben… Már ebből is kitetszik, hogy e felfedezés alapvetően felülírja az égitest lakóiról kialakult korábbi elképzeléseket.

A lapok szemléletesen bizonyítják azt is, hogy e lények közül sokan igen nagyvonalúan viszonyultak a tömegvonzás jelenségéhez, miszerint könnyedén mozogtak függőleges felületeken, hintázás közben, vagy fejjel lefelé, akár nagy magasságban is. Ezen kívül előszeretettel és megkapó biztonsággal ülték meg a kerékpárt, kutyát leginkább csontváz formájában tartottak, de kedvelték a különös, falevéltollú madarakat is. Szívesen gyűjtöttek női lábfej alakú kupákat, valamint palackokat, amelyekből, a lelet tanúsága szerint, emberi arcok néztek kifelé.

Lakóhelyül dobozokból emeltek útvesztőszerű épületeket, esetenként meg földbe ásták házaikat, de ott meg féltek, így inkább a szabad ég alatt töltötték az éjszakát. Életük – a rajzok alapján erre következtethetünk – mozgalmas volt, tele váratlan fordulatokkal, aminek nem mindig örültek igazán. Gyakran tévedtek el a saját maguk emelte falak között, s ilyenkor elveszetten bolyongtak a csillagpettyezte ég alatt. Talán épp ezért előszeretettel verődtek nagyobb csoportokba, ám, a képek tanúsága szerint ez sem töltötte el őket maradéktalan elégedettséggel. Időről időre összekülönböztek valamin, ezért újra szétszéledtek, hogy aztán – görkorcsolyával vagy anélkül – hangosbeszélőn kiálthassák a pusztába igazukat. Ha elfáradtak, csak leültek a semmire, és fejükbe koronát nyomva figyelték, merre halad el egükön a szurokfekete napkorong. A leletcsoportra alapozott feltételezésünk csupán, hogy mindeközben olykor féltek is, máskor viszont bátran néztek szembe a sors kihívásaival, ahogy az is bizonyosnak tetszik, hogy bár értékelték a magányt, ugyanakkor menekültek is tőle és gyakran kelt vágy szívükben egymás iránt. Furcsa kimondani, de néhány szempontból talán még hasonlítottak is ránk egy picit. Bár ez bizonyára csak belemagyarázás. Ahogy talán az is örök kérdés marad, hogy elfogta-e időnként őket az elkeseredés, vagy olykor azért bíztak valamiben a fejük fölé boruló feketeségbe nézve. Erre már pontos választ nem kaphatunk, de annyi biztos, e rajzok készítése idején már nem volt könnyű meglepni őket. Pedig, ahogy nézzük, lett volna min csodálkozniuk. Mi legalábbis nem egyszer ezt tettük, jóllehet láttunk már ezt-azt expedíciónk során. Itt jegyeznénk meg, hogy a lapok tanulmányozásakor különös jelenséget észleltünk magunkon, miszerint szájszervünk olykor önkéntelenül széthúzódott kétfelé, a hallójárataink irányába, aztán úgy maradt. Furcsa érzés, de koránt sem kellemetlen. Ezt leszámítva, más fizikai elváltozást nem regisztráltunk.

Mindent összefoglalva a rajzok további, legkorszerűbb technikára alapozott, tudományos igényű vizsgálatát feltétlenül elvégzendőnek tartjuk, segítségével egy eltűnt kultúrával kapcsolatos sok, még nyitott kérdésre választ kaphatunk. Egyszer akár még a rejtélyes Tettamanti szó magyarázatára is fény derül.

Dániel András


szponzorált tartalom
Megéri közjegyző előtt kötni bérleti szerződést
új lehetőség
Kiderült, hogy nyelvünk is érzékel szagokat
Európai Vállalkozásfejlesztési Díj / 4 perce
Az ország legsikeresebb vállalkozásfejlesztési programjait keresi az ITM
Legalább két éve működtetett programokkal jelentkezhetnek vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok és állami szervek.
Gyász
"Váratlanul ért halálod, Búcsú nélkül mentél el. Aludd szépen örök álmod, Soha nem felejtünk el." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szekeres István Dezi volt súri lakos 58 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvait szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra Tatabányán, a síkvölgyi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Erdélyi Endréné Jankó Ágnes 71 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2019. április 29-én, hétfőn, 13 órakor lesz Tatabányán, az újtelepi temetőben (régi ravatalozó). A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Györke Sándorné Menyhárt Julianna életének 87. évében rövid betegség után csendesen elhunyt. Temetése 2019. április 26-án (ma), 17órakor lesz Tatán, az Almási úti temetőben. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Máté Erzsébet a Tatabányai Tejüzem volt dolgozója 73 éves korában türelemmel viselt betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. április 30-án, kedden, 12 óra 30 perckor lesz Tatabányán, az újtelepi temetőben (új ravatalozó). Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek, a ravatalra koszorút, virágot helyeznek és gyászunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Horváth József nyugalmazott pénzügyőr életének 74. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. április 27-én, szombaton, 11 órakor lesz a komáromi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Boruzs Ambrusné Hajdu Ilona életének 92. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunkat Tatán, az új temetőben helyeztük örök nyugalomra. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Sulics László 69 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. április 26-án, pénteken, 15 óra 30 perckor lesz a komáromi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk búcsúztatásán megjelennek, ravatalára a kegyelet virágait helyezik és fájdalmunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Maczkó Pál kertvárosi lakos 69 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. április 26-án, pénteken, 14 órakor lesz Tatabányán, a kertvárosi Szent Erzsébet altemplomban. Kérjük, kegyeletüket egy-egy szál virággal fejezzék ki! Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk búcsúztatásán megjelennek és fájdalmunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Kun Katalin 2019. április 16-án életének 80. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. április 25-én, csütörtökön, 13 óra 30 perckor lesz Tatabányán, a síkvölgyi temető ravatalozójában. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Végh Lászlóné 77 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. április 26-án, pénteken, 11 órakor lesz az oroszlányi városi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat utolsó útjára elkísérik és mély gyászunkban őszinte szívvel osztoznak. Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le! A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Bécsi Ferencné Kiss Zsuzsanna életének 68. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2019. április 24-én (ma), 15 órakor lesz Tatán, a Környei úti temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk búcsúztatásán megjelennek, ravatalára koszorút, virágot helyeznek és gyászunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család
Mély fajdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Forgony István a volt megyei GAMESZ gépkocsivezetője életének 81. évében hosszú betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. április 26-án, pénteken, 11 óra 30 perckor lesz Tatabányán, az újtelepi temetőben (sírnál). Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk búcsúztatásán megjelennek, ravatalára a kegyelet virágait helyezik, s fájdalmunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Tóth Károly a TANÉP volt dolgozója 80 éves korában elhunyt. Temetése 2019. április 25-én, csütörtökön, 14 órakor lesz a vértesszőlősi temetőben római katolikus szertartás szerint. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Bűi Margit volt kocsi lakos 81 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. április 25-én, csütörtökön, 15 órakor lesz a kocsi református temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk búcsúztatásán megjelennek, ravatalára koszorút, virágot helyeznek és gyászunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Juhász Antalné (Ani) Pintér Anna 67 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2019. április 26-án, pénteken, 15 órakor lesz Tatán, az Almási úti temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek, a ravatalra koszorút, virágot helyeznek és gyászunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Villám János Vicsa életének 59. évében tragikus baleset után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. április 26-án, pénteken, 13 órakor lesz a felső urnafalnál a komáromi temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk búcsúztatásán megjelennek és fájdalmunkban együtt érző szívvel osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Kovács Istvánné Németh Edit, neszmélyi lakos 78 éves korában elhunyt. Temetése 2019. április 25-én, csütörtökön, 15 órakor lesz a neszmélyi református temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk búcsúztatásán megjelennek, sírjára koszorút, virágot helyeznek és mély gyászunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ifj. Petrik Gábor tatai lakos 57 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. április 25-én, csütörtökön, 11 órakor lesz Tatán, az új temetőben. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Bécsi Ferencné Kiss Zsuzsanna 85 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2019. április 24-én, szerdán, 15 órakor lesz Tatán, a Környei úti temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk búcsúztatásán megjelennek, ravatalára koszorút, virágot helyeznek és gyászunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család
Mély fajdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Bakó Lászlóné Aczél Margit Róza a MÁV nyugdíjasa 77 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. április 24-én, szerdán, 14 órakor lesz Tatabányán, az újtelepi temetőben (régi ravatalozó). A gyászoló család
döntés / 5 perce
Bodolay Gézát nevezték ki az Országos Szinháztörténeti Múzeum élére
nfl / 23 perce
Sporttörténelmet írt Kyler Murray
L'italiano / 33 perce
Toto Cutugno ismét hazánkban koncertezik
Megszólal a gondolat / 36 perce
Beszéddé alakítja az agyi jeleket egy új technológia
menetrendváltozás / 39 perce
A hétvégétől már több vonat jár a Balatonra
Visszatérítés / 1 órája
Már közel tizennégyezren igényelték a nyelvvizsga után járó támogatást idén