Hírek

2006.03.29. 07:00

Módosul a lakásbérleti törvény

A lakásbérleti törvény módosításai március 31-én lépnek életbe. A bérlakások megvásárlásánál nő az önrész mértéke és csökken a részletfizetési kedvezmény ideje.

Tóth Marcella

Március 31-én lép hatályba a lakásbérleti törvény tavaly november közepén elfogadott módosítása. A változás egyik legfontosabb eleme, hogy az önkormányzati bérlakások vevői 25 helyett 15 éves részletfizetési kedvezményt kaphatanak, valamint az önrész 10-ről 20 százalékra emelkedik. A módosítás meghatározza azt is, hogy az önkormányzatok a bérlet részleteit tartalmazó rendeletekben milyen feltételeket szabhatnak meg.

A lakbér összegét a törvény ugyan nem határozza meg, de három típusba sorolja az önkormányzati lakásokat. A szociális bérlakásoknál figyelembe kell venni a bérlő jövedelmi és vagyoni helyzetetét és ehhez mérten a támogatást is meg kell állapítani a helyi rendeletben. A költségelvű bérlakásoknál a lakbérből minden ráfordításnak meg kell térülnie. A piaci lakások esetében nyereséget is tartalmaz a lakbér, ennek mértékét a helyi önkormányzat határozza meg.

Az önkormányzati rendelet előírhatja azt is, hogy a bérlőnek életvitelszerűen a lakásban kell laknia. Ezt a helyhatóság meghatározott időközönként, de évente legalább egyszer ellenőrizheti is. Ha valaki két hónapnál hosszabb ideig nem tartózkodik az ingatlanban, akkor erről írásban kell értesítenie a bérbeadó önkormányzatot. A bérlőnek ebben arról is be kell számolnia, hogy miért nem tartózkodik huzamosabb ideig a lakásban. Amennyiben ez az indok nem méltányolható, akkor az önkormányzat felmondhatja a szerződést. Méltányolható indok lehet többek között az egészségügyi ok, munkahely megváltozása vagy a tanulmányok folytatása.

[caption id="" align="aligncenter" width="441"] Felvételünk illusztráció
[/caption]A lakás fenntartási terheinek megoszlásánál a bérlő és a bérbeadó megállapodása a meghatározó. Ennek hiányában a karbantartást és felújítást a bérlőnek, míg a pótlással és cserével kapcsolatos költségeket a bérbeadónak kell fedeznie. Eddig a szerződésben ki lehetett kötni három hónapnál kevesebb felmondási időt, erre azonban már nem ad lehetőséget a pénteken hatályba lépő módosítás. Jelenleg az önkormányzati lakásra szóló bérleti jogot, cserelakás biztosításával, csak akkor lehet felmondani, ha az adott épületet átalakítják, korszerűsítik vagy lebontják. A jövőben ez csak a szociális bérlakásokra vonatkozik, a piaci alapon, határozatlan időre megkötött szerződésekre azonban nem.

Hátrányos változás, hogy kikerült a törvényből az a megkötés, hogy annak a bérlőnek a lakását, aki nem él a vételi jogával, öt évig csak a hozzájárulásával lehet eladni. Ez azonban nem érinti a nyugdíjasokat, az ő esetükben továbbra is csak a hozzájárulásukkal lehet értékesíteni a lakást.

Eltérő gyakorlat a településeken

Nem valószínű, hogy a törvénymódosítás miatt kevesebben vásárolják majd meg az önkormányzattól bérelt lakásukat, mert akik akartak, már éltek ezzel a lehetőséggel - mondta el lapunknak Kiss Gyula, Békéscsaba önkormányzatának jogi csoportjának vezetője. Eddig nem ellenőrizték azt, hogy a bérlő valóban, életvitelszerűen az adott ingatlanban lakik, azonban a jövőben ezt évente kétszer vizsgálják majd. Jelenleg a nagyobb karbantartások költségeit a bérbeadó, míg a mindennapi fenntartási munkáké a bérlőt terhelik, ez a jövőben sem fog változni.

Pécsett az utóbbi években szinte az összes, több mint 20 ezer bérlakást eladták, így a törvény módosítása nem fogja majd vissza a piacot - mondta el Varga Pál Józsefné, az önkormányzat lakásgazdálkodási csoport vezetője. A városban eddig évente egyszer ellenőrizték, hogy a bérlő valóban életvitelszerűen lakik-e az ingatlanban, ez a törvény hatályba lépése után is így marad. A fenntartási munkák megosztásában a gépészeti berendezések karbantartása a bérbeadó, míg az ajtók, ablakok javítása, a festés-mázolás a bérlő feladata. Pécsen nem adtak el még lakást a bérlők feje fölül - hangsúlyozta a csoportvezető. Ezt a jövőben sem tervezik, noha a törvény módosítása erre lehetőséget ad.

Pécsett az utóbbi években szinte az összes, több mint 20 ezer bérlakást eladták, így a törvény módosítása nem fogja majd vissza a piacot - mondta el Varga Pál Józsefné, az önkormányzat lakásgazdálkodási csoport vezetője. A városban eddig évente egyszer ellenőrizték, hogy a bérlő valóban életvitelszerűen lakik-e az ingatlanban, ez a törvény hatályba lépése után is így marad. A fenntartási munkák megosztásában a gépészeti berendezések karbantartása a bérbeadó, míg az ajtók, ablakok javítása, a festés-mázolás a bérlő feladata. Pécsen nem adtak el még lakást a bérlők feje fölül - hangsúlyozta a csoportvezető. Ezt a jövőben sem tervezik, noha a törvény módosítása erre lehetőséget ad. Felvételünk illusztráció -->

Ezek is érdekelhetik